Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null STUK: Olkiluoto kolmoselle voi myöntää käyttöluvan

STUK: Olkiluoto kolmoselle voi myöntää käyttöluvan

25.2.2019 klo 13:30
Tiedote

Säteilyturvakeskus (STUK) on antanut tänään 25. helmikuuta työ- ja elinkeinoministeriölle lausunnon, jonka mukaan Teollisuuden Voiman Eurajoen Olkiluotoon rakentaman uuden ydinvoimalaitosyksikön, OL3:n, käyttö on turvallista. STUK ei näe estettä myöntää laitokselle käyttölupaa. Käyttöluvasta päättää valtioneuvosto.

STUKin TEMille antama lausunto perustuu kokonaisvaltaiseen turvallisuusarvioon. STUK on valvonnassaan ja turvallisuusarviota tehdessään arvioinut laitoksen teknisen ja rakenteellisen turvallisuuden lisäksi TVO:n organisaation ja työntekijöiden kykyä käyttää laitosta turvallisesti.

OL3:n turvallisuusvalvonnan projektipäällikkö Minna Tuomainen STUKista muistuttaa, että laitoksen ja sen käytön turvallisuudesta vastaa luvanhaltija eli TVO.

Ydinvoimalaitoksen käyttölupa myönnetään aina määräaikaisena. STUK ei näe estettä myöntää TVO:lle laitoksen käyttölupa hakemuksen mukaisesti vuoden 2038 loppuun saakka. Turvallisuusarvion loppupäätelmä on, että laitos on rakennettu turvalliseksi ja TVO kykenee käyttämään sitä turvallisesti. STUK esittää lupaehdoksi, että TVO tekee vuoden 2028 loppuun mennessä laitokselle määräaikaisen turvallisuusarvioinnin ja toimittaa sen STUKille hyväksyttäväksi.

”Turvallisuus tarkoittaa tässä lyhyesti sanottuna sitä, että käytöstä ei aiheudu vahinkoa ihmisille, ympäristölle tai omaisuudelle”, siteeraa Tuomainen ydinenergialakia.

STUKin turvallisuusarvio koskee paitsi laitoksen käyttöä, myös ydinpolttoaine- ja ydinjätehuoltoa. TVO:n suunnitelma on, että OL3:n ydinjätteistä huolehditaan loppusijoitusta myöten Olkiluodossa. Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitussuunnitelma perustuu Posiva Oy:n loppusijoitushankkeeseen.

Projektipäällikkö Minna Tuomainen toteaa, että OL3:n rakentamisen valvonta on ollut STUKille työläs, ja samalla varsin selkeä tehtävä: ”Kaikki valvonta perustuu lainsäädäntöön ja siihen nojaaviin tarkempiin määräyksiin ja ohjeisiin. Tässä vaiheessa voimme todeta, että laitos ja sitä käyttävä organisaatio TVO täyttävät suomalaiset turvallisuusvaatimukset.”

STUKin valvonta jatkuu

Minna Tuomainen muistuttaa, että valmistelut OL3:n käytön aloittamiseksi ovat vielä kesken ja STUK valvoo tiiviisti käynnistämistä edeltävää työtä käyttöluvan myöntämisen jälkeenkin. Esimerkiksi järjestelmien koekäyttö ja erilaisten ohjeiden laadinta on vielä osin kesken. Ydinpolttoaineen lataamista varten TVO tarvitsee vielä myös erillisen latausluvan STUKilta. Ennen polttoaineen lataamista reaktoriin STUK tarkastaa muun muassa, että laitoksen käyttöä koskeva ohjeisto on riittävä, ydinlaitosta käyttävä organisaatio on tarkoituksenmukainen ja riittävä, laitoksen järjestelmien, rakenteiden ja laitteiden käyttöönottotarkastukset on tehty hyväksytysti sekä järjestelmäkokeiden tulokset ovat hyväksyttäviä.

Yksi valvottava ja tarkastettava asia ennen polttoaineen lataamista on laitoksen koekäytössä havaitun primääripiirin kuuluvan paineistimen yhdyslinjan värähtelyn vaimentaminen. Tähän on olemassa vaihtoehtoisia teknisiä ratkaisuja. STUK tarkastaa TVO:n valitseman ratkaisun suunnitelmat, valvoo työtä ja todentaa ennen polttoaineen latausta, että muutostyöt on tehty ja ratkaisun toimivuus on testattu.

Kun Olkiluoto 3 käynnistyy ja rakentamisen valvonnan projekti päättyy laitoksen kaupallisen käytön alettua, STUKin valvonnasta tulee käytön valvontaa. Sen jälkeen STUKilla on valvottavana viisi käytössä olevaa ydinvoimalaitosyksikköä.

STUK on tehnyt OL3-hankkeesta kolme turvallisuusarviota

Ennen kuin TVO voi aloittaa OL3-ydinvoimalaitoksen käytön, hanke on tarvinnut kolme valtioneuvoston päätöstä. Ensimmäinen oli vuonna 2002 tehty periaatepäätös, jolle suomalaisen lupakäytännön mukaisesti tarvittiin myös eduskunnan hyväksyntä. Seuraava oli vuonna 2005 annettu rakentamislupa ja viimeisin nyt valtioneuvoston päätöstä odottava käyttölupa. Jokaisessa lupavaiheessa STUK on tehnyt hankkeesta turvallisuusarvion ja valvonut hanketta tiiviisti lupavaiheiden välillä.

Linkit:

Infograafi turvallisuusvalvonnasta, kuvituskuvat:

Infograafi Olkiluoto 3. turvallisuusvalvonnasta

Lisätietoja:

Projektipäällikkö  Minna Tuomainen, puh. (09) 759 88 329
Apulaisjohtaja Tapani Virolainen, puh. (09) 759 88 671
Mediapalvelu, puh. 010 850 4761

Stuk.fi: www.stuk.fi
Twitter: www.twitter.com/STUK_FI  
Facebook: www.facebook.com/sateilyturvakeskus

Ydinturvallisuus
Päivitetty
28.4.2022 klo 10:34