Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null STUK myönsi Terrafamelle luvan uraanin talteenoton koetoiminnalle

STUK myönsi Terrafamelle luvan uraanin talteenoton koetoiminnalle

18.12.2017 klo 11:00
Verkkouutinen

Säteilyturvakeskus (STUK) on antanut Sotkamossa kaivostoimintaa harjoittavalle Terrafame Oy:lle luvan kokeilla pienen uraanimäärän talteenottoa. Yhtiö kokeilee kemiallisia prosesseja, joita se käyttäisi varsinaisessa uraanin talteenottolaitoksessa. Lupa on voimassa joulukuun 13 päivästä alkaen ja jatkuu vuoden 2018 kesäkuun 30.  päivään.

Yhtiö saa ottaa talteen uraania prosessiliuokseen, jota koetoiminnassa kertyy yhteensä noin 600 litraa. Uraania  siinä saa olla  enintään kuusi kilogrammaa. Tuottamaansa uraaniliuosta Terrafame saa varastoida tarkoitukseen sopivissa tiloissa vuoden 2023 kesäkuun loppuun asti. STUKin arvion mukaan Terrafamen suunnittelema koetoiminta on turvallista niin henkilöstön kuin ympäristönkin kannalta.

STUK toteaa, että toiminta täyttää säteily- ja ydinenergialainsäädännön vaatimukset uraanin koetuotannolle. STUK asetti ehtoja uraanin tuotantomäärälle, koetoiminnan suorittamisajalle ja uraanituotteen säilytysajalle. Ennen koetoiminnan aloittamista Terrafamen on myös täydennettävä STUKille toimittamiaan säteilysuojelujärjestelyihin ja turvajärjestelyihin liittyviä tietoja.

Uraanin tuotannolle tarvitaan valtioneuvoston lupa

Laajamittaista kaupallista uraanintuotantoa varten Terrafame tarvitsee toisen, valtioneuvoston myöntämän luvan. Sitä varten yhtiö jätti  työ- ja elinkeinoministeriöön hakemuksen lokakuun 31. päivä ja sen käsittely on vielä kesken. STUK tekee hakemuksesta turvallisuusarvion.

 

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Jarkko Kyllönen, puh. (09) 759 88 728
Viestinnän asiantuntija Risto Isaksson, puh. (09) 759 88 208

kaivokset