Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null STUK mukana valvomassa ydinkoekieltoa

STUK mukana valvomassa ydinkoekieltoa

28.8.2020 klo 09:30
Tiedote

Kun Pohjois-Korea ilmoitti räjäyttäneensä vetypommin maanalaisessa ydinkokeessa syyskuun kolmantena 2017, jälkiä räjähdyksestä etsittiin ja tulkittiin myös Säteilyturvakeskuksen ydinkoekiellon kansallisessa tietokeskuksessa Helsingin Roihupellossa.

Säteilyturvakeskuksen (STUK) tietokeskus vastaanottaa ja analysoi jatkuvasti noin sadan eri puolilla maapalloa olevan ydinkokeita valvovan keräyslaitteiston tuottaman tiedon ilmakehän radioaktiivisista aineista. Jos jotain löytyy, STUKin laboratorio analysoi hiukkasnäytteet tarkemmin.

Pohjois-Korean kokeesta ei vapautunut ilmaan havaittavia määriä radioaktiivisuutta mutta räjähdys havaittiin kuitenkin myös Suomessa, Helsingin yliopiston Seismologian instituutin asemalla Sysmässä. Sysmän seismologinen asema ja STUKin laboratorio ovat osa kansainvälistä ydinkokeet kieltävän sopimuksen (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty; CTBT) valvontajärjestelmää. Syyskuussa 2017 pystyttiin järjestelmän tietojen perusteella varmistamaan, että Pohjois-Korea oli todella pommin räjäyttänyt.

STUKin ylitarkastaja Mikael Moringin mukaan Pohjos-Korean koe olisi joka tapauksessa havaittu ja ydinkokeeksi tiedetty, vaikka maa ei olisi siitä itse kertonutkaan.

Ydinasekokeita ei voi tehdä salaa

”Kansainvälinen valvontajärjestelmä kattaa koko maapallon ja siinä käytetään toisiaan tukevia valvontamenetelmiä. Käytetyt menetelmät ja järjestelmässä kerättävän tiedon avoin jakaminen jäsenmaiden kesken takaavat käytännössä sen, että kukaan ei  pysty tekemään ydinkoetta salaa”, toteaa Mikael Moring.

Järjestelmä on suunniteltu havaitsemaan vähintään yhden kilotonnin räjähdyksen, tapahtuupa se maan alla, ilmakehässä tai meressä. Mittausasemat valvovat seismisien ilmiöiden ja ilman radioaktiivisuuden lisäksi hydroakustiikkaa maailman merissä ja infraääniä.

STUKissa kehitettyä tekniikkaa käytössä ympäri maapallon

STUK on ollut ollut mukana kehittämässä ydinkoekiellon valvontaan liittyvää tekniikkaa alusta asti. STUKissa on muun muassa kehitetty ilmakerääjiä, joita on nyt käytössä osana CTBTO:n valvontaverkkoa ympäri maailman. Yksi sellainen on myös STUKin toimitalon katolla Helsingissä osana Suomen kansallista säteilyvalvontaverkkoa.

STUK on myös johtanut yhteistyötä, jossa on kehitetty tietokanta erityisesti radionuklidianalyysien tulosten käsittelyä varten. Tämä tietokanta on STUKin lisäksi käytössä monen muunkin maan kansallisessa tietokeskuksessa.

YK:n kansainvälinen ydinkokeiden vastainen päivä 29. elokuuta

Yhdistyneet Kansakunnat on julistanut elokuun 29. päivän kansainväliseksi ydinkokeiden vastaiseksi päiväksi (https://www.un.org/en/observances/end-nuclear-tests-day).

Kaikki ydinkokeet kieltävä kansainvälinen ydinkoekieltosopimus solmittiin vuonna 1996, mutta vieläkään se ei ole voimassa, sillä riittävän moni maa ei ole sitä ratifioinut.

Sopimusta valvomaan on perustettu oma organisaatio, täydellisen ydinkoekieltosopimuksen järjestö Preparatory Commission for the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organisation (CTBTO).

Suomessa CTBTO:n liittyvästä toiminnasta vastaa ulkoasiainministeriö. STUK on järjestelmän kansallinen tietokeskus. STUK ottaa vastaan ja käsittelee valvontaverkon tuottaman tiedon ja jalostaa sen päättäjien käyttöön.

Lisätietoja

Mikael Moring +358 9 759 88 438
Mediapalvelu +358 10 850 4761

Ydinturvallisuus
Päivitetty
28.8.2020 klo 16:15