Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null STUK kutsuu Päijät-Hämeen asukkaita radontalkoisiin

STUK kutsuu Päijät-Hämeen asukkaita radontalkoisiin

30.10.2014 klo 14:00
Tiedote

Säteilyturvakeskus (STUK), Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän ympäristöterveyskeskus ja Lahden kaupunki järjestävät Päijät-Hämeessä radontalkoot. Talkooalueen asukkaille tarjotaan radonmittauksia edulliseen hintaan. Tarkoituksena on löytää asunnot, joiden sisäilmassa on liikaa radioaktiivista radonia. Radontalkoiden päätavoitteena on radonin aiheuttamien keuhkosyöpien määrän vähentäminen.

Päijät-Hämeen harjualueet kuuluvat Suomen pahimpiin radonalueisiin. Päijät-Hämeen kunnissa on tähän mennessä mitattu sisäilman radonpitoisuus reilussa 13000 asunnossa. Yli puolessa näistä oli radioaktiivista radonkaasua enemmän kuin 200 becquereliä kuutiometrissä. Reilussa neljänneksessä radonpitoisuus oli niin korkea, yli 400 becquereliä kuutiometrissä, että asunnot pitäisi ehdottomasti korjata pitoisuuden alentamiseksi.

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaan uudet asunnot pitäisi rakentaa niin, että radonpitoisuus jää alle 200 becquerelin kuutiometrissä. Minkään asunnon huoneilman radonpitoisuus ei saisi ylittää arvoa 400 becquereliä kuutiometrissä. Viime vuonna voimaan tulleen EU-direktiivin seurauksena tämä enimmäisarvo lasketaan vuoteen 2018 mennessä 300 becquereliin kuutiometrissä tai sen alapuolelle.

Talkootarjouksena Asikkalan, Hartolan, Heinolan, Hollolan, Hämeenkosken, Kärkölän, Lahden, Myrskylän, Nastolan, Orimattilan, Padasjoen, Pukkilan ja Sysmän asukkaat voivat tilata radonmittauksen edullisesti hintaan 40,18 € / purkki STUKin verkkokaupasta käyttäen talkookoodia 2119 tai tilauslomakkeella, jonka STUK on jakanut kuntien pientalovaltaisille postinumeroalueille. Mittauksen normaali verkkokauppahinta on 53,20 € / purkki. Tarjous on voimassa 30.11.2014 saakka.

Radonin mittaaminen on helppoa: STUK toimittaa tilaajalle postitse mittauspurkin. Mittauspurkki sijoitetaan asuntoon vähintään kahdeksi kuukaudeksi. Purkki palautetaan mittausajan päätyttyä Säteilyturvakeskukseen kirjekuoressa. Palautuksen jälkeen mittaustulos postitetaan tilaajalle kolmen kuukauden kuluessa.

Radon on maaperästä ja kalliosta erittyvä hajuton ja väritön radioaktiivinen kaasu. Radonin arvioidaan aiheuttavan Suomessa noin 300 keuhkosyöpää vuodessa. Keuhkosyöpäriski on sitä suurempi, mitä kauemmin ja mitä suuremmassa radonpitoisuudessa oleskelee. Radon lisää erityisesti tupakoitsijoiden keuhkosyöpäriskiä tuntuvasti.

Maaperän radonpitoinen ilma pääsee asuntoon perustuksissa olevien rakojen sekä huokoisten materiaalien kautta. Radon on pien- ja rivitalojen ja kerrostalojen maata vasten sijaitsevien asuntojen ongelma. Asunnon radonpitoisuutta voidaan alentaa helposti kohtuullisin kustannuksin.

Radontalkoita jo vuodesta 2003

Päijät-Hämeessä on tehty määrätietoisesti ja säännöllisesti radontorjuntatyötä ja -mittauksia 1980-luvun puolivälistä alkaen. Kautta aikain ensimmäiset radontalkoot toteutettiin Hollolan, Hämeenkosken ja Kärkölän kunnissa vuonna 2003.

Seuraavat talkoot järjestettiin Päijät-Hämeessä vuonna 2008, jolloin mitattiin yli 3000 asuntoa. Alueelle ominaisesti 200 becquerelin raja ylittyi yli 50 prosentissa mittauksista ja korjausraja 400 becquereliä joka neljännessä mittauksessa. Myös 5000 becquerelin ylityksiä oli merkittävästi.

Päijät-Hämeen alueen harjujen karkeat soramaat kasvattavat maaperän radonpitoisen ilman virtauksia sisätiloihin. Täällä korkean radonpitoisuuden alueella onkin tavoitteena, että pientalot, rivitalot ja kerrostalojen ensimmäisten kerrosten asunnot mitattaisiin kattavasti.

Radontalkoot-kampanja on osa sosiaali- ja terveysministeriön tukemaa valtakunnallista ohjelmaa.

 

Lisää tietoa radonista, sen terveysvaikutuksista sekä radonmittauksista ja -korjauksista

Radonmittauksen voi tilata verkkokaupasta

Suomen radonkartat

Radonpitoisuudet postinumeroalueittain

Lisätietoja:
Tutkija Olli Holmgren, STUK, puh. (09) 759 88 555
Ympäristöterveyskeskuksen johtaja Pentti Lampi, Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä, puh. (03) 819 4636
Terveystarkastaja Jari Ahonen, Lahden kaupunki, puh. 050 387 8730
Terveystarkastaja Miia Virolainen, Lahden kaupunki, puh. 050 518 4482

Radon
Päivitetty
10.12.2015 klo 14:30