Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null STUK julkaisi Suomen radioaktiivisten jätteiden huoltoa arvioivan raportin

STUK julkaisi Suomen radioaktiivisten jätteiden huoltoa arvioivan raportin

15.10.2014 klo 12:00
Verkkouutinen

Säteilyturvakeskuksen (STUK) mukaan radioaktiivisten jätteiden huolto on edistynyt viimeisten kolmen vuoden aikana. STUK on laatinut Suomen jätehuollon tilanteesta raportin, joka arvioidaan radioaktiivisten jätteiden ja käytetyn ydinpolttoaineen huollon yleissopimuksen tarkastelukokouksessa Wienissä yhdessä muiden maiden raporttien kanssa 11.–21.5.2015.

Yleissopimuksessa mukana olevat maat ovat sitoutuneet ydinjätteiden ja muiden radioaktiivisten jätteiden turvalliseen käsittelyyn. Nyt on käynnissä vuonna 2001 voimaan astuneen sopimuksen viides tarkastelukierros. Tarkastelu koskee kansainvälisten turvallisuusperiaatteiden toteutumista jätteiden syntymisestä niiden turvalliseen varastointiin ja loppusijoittamiseen.

Suomen ydinjätehuollon on todettu olevan hyvällä tolalla kaikissa edellisissä tarkastelukokouksissa. STUKin ydinjätteiden ja ydinmateriaalien valvontaosaston johtaja Risto Paltemaa toteaa, että edellisen kokouksen jälkeen eli viimeisten kolmen vuoden aikana tilannetta on pystytty edelleen parantamaan.

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitushanke on edistynyt ja Suomi on tässä asiassa edelläkävijä maailmanlaajuisesti. Myös viime vuonna voimaan tulleet turvallisuusvaatimukset ovat merkittävä edistysaskel ydinjätteiden turvallisuusvaatimusten kehittämisessä ja selkeyttämisessä.

Parannettavaa riittää tulevillekin vuosille. Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitushankkeen vieminen käyttölupavaiheeseen asti teettää vielä paljon töitä niin loppusijoituksesta vastaavalle teollisuudelle kuin valvovalle viranomaisellekin. Huolta täytyy kantaa myös siitä, miten Suomessa saadaan säilymään ja lisääntymään turvalliseen ydinjätehuoltoon tarvittava asiantuntemus samalla, kun alalla toimivien tutkimusorganisaatioiden resurssit pienenevät valtiontalouden leikkausten seurauksena.

Radioaktiivisten jätteiden ja käytetyn ydinpolttoaineen huollon yleissopimuksessa on mukana noin 70 maata. Joukossa ovat kaikki merkittävästi ydinenergiaa käyttävät maat. Johtaja Paltemaan toteaa, että järjestelmä, jossa maat arvioivat toistensa toimia yhteisessä foorumissa on hyödyllinen. Se kannustaa omaan kriittiseen arviointiin ja antaa mahdollisuuden oppia muissa maissa tehdystä työstä.

Suomen raportti (STUK-B 180): Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management, 5th Finnish National Report as referred to in Article 32 of the Convention

 

Lisätietoja:
Johtaja Risto Paltemaa, puh. (09) 759 88 313
Tiedottaja Risto Isaksson, puh. (09) 759 88 208

Ydinturvallisuus
Päivitetty
10.12.2015 klo 13:55