Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null STUK jätti työ- ja elinkeinoministeriölle alustavan turvallisuusarvion Fennovoiman hankkeesta

STUK jätti työ- ja elinkeinoministeriölle alustavan turvallisuusarvion Fennovoiman hankkeesta

23.5.2014 klo 12:00
Tiedote

Säteilyturvakeskus (STUK) arvioi, että Fennovoiman kaavailema ydinvoimalaitos Pyhäjoen Hanhikiveen on mahdollista rakentaa turvalliseksi. Fennovoiman on kuitenkin kehitettävä organisaatiotaan ja johtamisjärjestelmäänsä pystyäkseen arvioimaan ja varmistamaan uuden ydinvoimalaitoksen turvallisuuden.

STUK antoi tänään 23.5. työ- ja elinkeinoministeriölle (TEM) Fennovoiman ydinvoimalaitoshankkeen periaatepäätöksen täydennyksen alustavan turvallisuusarvion. Siinä STUK arvioi, onko Fennovoiman mahdollista rakentaa kaavailemansa ydinvoimalaitos suomalaiset turvallisuusvaatimukset täyttäväksi ja pystyykö Fennovoima varmistumaan ydinvoimalaitoksen turvallisuudesta.

Tänään annetussa alustavassa turvallisuusarviossa STUK on keskittynyt asioihin, jotka ovat muuttuneet neljä vuotta sitten käydyn alkuperäisen periaatepäätöskäsittelyn jälkeen. Suurimmat muutokset ovat laitostyypin vaihtuminen venäläisen Rosatomin AES-2006-laitokseksi sekä E.ON-yhtiön vetäytyminen hankkeesta ja Rosatomin tuleminen mukaan omistajaksi. Muutokset ovat STUKin käsityksen mukaan vaikuttaneet olennaisesti projektin etenemiseen sekä Fennovoiman organisaation, resurssien ja toiminnan kehittymiseen.

Laitos on mahdollista rakentaa turvalliseksi

STUK toteaa, että AES-2006-laitos on mahdollista rakentaa suomalaiset turvallisuusvaatimukset täyttäväksi Fennovoiman osoittamaan sijaintipaikkaan, Pyhäjoen Hanhikivelle. Alustavassa turvallisuusarviossa STUK kiinnittää huomion asioihin, joissa suomalaisten turvallisuusvaatimusten täyttäminen edellyttää suunnittelumuutoksia laitokseen. Näitä ovat lentokonetörmäykseen, sisäisiin tulviin ja tulipaloihin sekä vakaviin onnettomuuksiin varautuminen. STUK on tunnistanut myös muita teknisiä yksityiskohtia, jotka vaativat lisäanalyysejä tai kokeita rakentamislupavaiheessa.

Fennovoiman on vahvistettava osaamistaan

Suunnittelun ohjaaminen vaatimusten täyttämiseksi ja STUKille toimitettavan dokumentaation tuottaminen vaativat Fennovoimalta osaamista ja toimia jo ennen seuraavaa lupavaihetta eli rakentamislupahakemuksen jättämistä. STUKin käsityksen mukaan Fennovoiman onkin vahvistettava osaamistaan ja kehitettävä johtamisjärjestelmäänsä, jotta sillä on tarvittava kyky uuden ydinvoimalaitoksen turvallisuuden arvioimiseksi ja varmistamiseksi sekä STUKlle toimitettavan rakentamislupa-aineiston tuottamiseksi.

Lausunnossaan työ- ja elinkeinoministeriölle STUK piti kyseenalaisena sitä, että yhtiö voisi toimittaa STUKille kattavan dokumentaation samalla kun se jättää rakentamislupahakemuksen valtioneuvostolle. STUK toteaa, että tämä on otettava huomioon suunniteltaessa STUKille rakentamislupavaiheessa toimitettavien aineistojen kokoamista ja aikataulua sekä arvioitaessa rakentamislupavaiheen kestoa.

Saatekirje 23.5.2014: alustava turvallisuusarvio Fennovoiman periaatepäätöksen täydennyksestä (pdf)

Säteilyturvakeskuksen alustava turvallisuusarvio Fennovoiman periaatepäätöshakemuksesta (pdf)

Muut alustavaan turvallisuusarvioon liittyvät dokumentit

Lisätietoja:
Pääjohtaja Petteri Tiippana, puh. (09) 759 88 200
Projektipäällikkö Janne Nevalainen, puh. (09) 759 88 682

Ydinturvallisuus
Päivitetty
10.12.2015 klo 14:28