Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null STUK ja yliopistot yhdistävät voimansa säteilyturvallisuustutkimuksessa

STUK ja yliopistot yhdistävät voimansa säteilyturvallisuustutkimuksessa

13.11.2015 klo 10:45
Verkkouutinen

Säteilyturvakeskus (STUK) ja yhdeksän suomalaista yliopistoa perustivat yhteenliittymän koordinoimaan ja edistämään säteilyturvallisuustutkimusta Suomessa. Liittymä toteuttaa hallituksen tavoitetta yliopistojen ja tutkimuslaitosten yhteistyön tiivistämisestä. Viimeiset allekirjoitukset liittymän perustamisasiakirjaan kirjattiin lokakuussa.

Yhteenliittymän perustaminen tuli ajankohtaiseksi tutkimuslaitosuudistuksen (TULA)  myötä. Sen seurauksena valtio kohdensi tutkimusmäärärahansa uudella tavalla ja STUK vähensi omaa tutkimustoimintaansa. Yhteistyötä tiivistämällä STUK ja yliopistot pyrkivät turvaamaan säteilyturvallisuustutkimuksen jatkumisen Suomessa. Tutkimuksen jatkuminen varmistaa, että Suomi saa jatkossakin alalle uusia osaajia ja suomalainen tutkimus säilyttää asemansa osana korkeatasoista kansainvälistä tutkimusta.

Yhteenliittymän toimintaa koordinoiva Sisko Salomaa STUKista korostaa, että tutkimuksella kehitetään uutta kansainvälisen tason asiantuntijapolvea Suomeen: ”Sopimusperustainen yhteenliittymä mahdollistaa aiempaa tiiviimmän yhteistoiminnan myös eurooppalaisessa Horisontti 2020 -tutkimusohjelmassa ja edistää suomalaisen tutkimuksen kilpailukykyä”.

Säteilyturvallisuustutkimus kattaa laajan kirjon tieteenaloja, aina säteily- ja ydinfysiikasta biolääketieteisiin, ympäristötieteisiin, tekniikkaan ja yhteiskunta- ja käyttäytymistieteisiin. Suomen yliopistoissa on vahvaa tieteenalojen osaamista, ja tämä osaaminen saadaan nyt entistä paremmin mukaan yhteiskunnan tarpeista lähtevään säteilyturvallisuuden tutkimukseen.

Suomen hallitus on listannut yhdeksi kärkihankkeekseen korkeakoulujen ja elinkeinoelämän yhteistyön vahvistamisen innovaatioiden kaupallistamiseksi. STUKin ja yliopistojen yhteenliittymä toteuttaa myös tätä tavoitetta. Hallitus on ilmoittanut odottavansa korkeakouluilta ja tutkimuslaitoksilta esitystä työnjaosta sekä tiedekuntien ja tutkimusyksiköiden tiivistyvästä yhteistyöstä.

Yhteistyön perustaksi on laadittu kansallinen ohjelma, jossa kuvataan keskeiset tiedon tarpeet ja kunkin yliopiston rooli. STUKin näkökulma tiedon hyödyntäjänä edistää tutkimuksen vaikuttavuutta. Yliopistoissa taas on kanavat innovaatiotoiminnan kaupallistamiseksi. Ensimmäinen versio ohjelmasta valmistui kesällä ja se toimitetaan pian sidosryhmien kommentoitavaksi.

Yhteenliittymässä ovat mukana Säteilyturvakeskus, Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Tampereen yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Aalto yliopisto, Turun yliopisto, Oulun yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto ja Helsingin yliopisto.

Kansallinen säteilyturvallisuuden tutkimusohjelma (pdf)

EU:n Horisontti 2020 -ohjelma

Lisätietoja:

Sisko Salomaa, puh. (09) 759 88 495

Säteilyturvakeskus
Päivitetty
10.12.2015 klo 13:37
Korjattu linkki kansalliseen säteilyturvallisuuden tutkimusohjelmaan.