Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null STUK International Oy:n toimitusjohtajaksi Pekka Ottavainen

STUK International Oy:n toimitusjohtajaksi Pekka Ottavainen

20.4.2017 klo 13:22
Tiedote

STUK International Oy:n hallitus on valinnut yhtiön toimitusjohtajaksi diplomi-insinööri Pekka Ottavaisen 1. toukokuuta 2017 alkaen. Suomen valtion kokonaan omistama uusi yhtiö toimii kansainvälisesti, ja tuottaa asiantuntijapalveluita, joiden tavoitteena on turvallinen ydinenergian ja säteilyn käyttö.

”Ottavaisella on vankka kokemus uuden kasvuyrityksen perustamisesta, sekä kansainvälisestä markkinoinnista ja myynnistä. Hän siirtyy yhtiöön FinNuclear ry:n palveluksesta, jossa hän oli käynnistämässä suomalaista vientiverkostoa ydinenergia-alalle”, hallituksen puheenjohtaja Ilona Lindholm kertoo.  

Yhtiö hallinnoi palveluprojekteja ja ostaa niihin tarvittavan asiantuntemuksen pääasiassa Säteilyturvakeskukselta (STUK) sekä tarvittaessa muilta säteily- ja ydinturvallisuusalan toimijoilta.

”STUK International Oy toimii läheisessä yhteistyössä Säteilyturvakeskuksen kanssa. Uusi yhtiö pystyy virastoa paremmin reagoimaan asiakkaiden tarpeisiin sekä kansainväliseen kilpailuun. Se tarjoaa mahdollisuuden harjoittaa liiketoimintaa sekä kehittää ydin- ja säteilyturvallisuusosaamista myös Suomessa. Yhtiön ja STUKin talous ovat  selkeästi erillään. Toiminnalla ei ole vaikutusta viranomaisen riippumattomuuteen tai sen työhön Suomessa”, hallituksen jäsen ja STUKin pääjohtaja Petteri Tiippana täydentää.  

”STUK International Oy:n avulla voimme parantaa ydin- ja säteilyturvallisuutta sellaisissa maissa, joissa siihen on tarvetta, mutta riittävää osaamista toimintaan ei vielä löydy. Tehtävä on erittäin merkityksellinen minulle sekä odotan sitä että pääsen rakentamaan eri toimijoiden välistä yhteistyötä”, toimitusjohtaja Pekka Ottavainen kuvailee.    


Lisätietoja:

Ilona Lindholm, hallituksen puheenjohtaja, puh. 040 5938679
Petteri Tiippana, hallituksen jäsen ja STUKin pääjohtaja, puh. 09 759881

STUK INTERNATIONAL OY

Suomen valtion kokonaan omistama osakeyhtiö.

Perustamissopimus ja yhtiöjärjestys hyväksyttiin 17. marraskuuta 2016 valtioneuvostossa.

Toimii maailmanlaajuisesti.

Englanniksi yhtiön nimi on STUK International Ltd.

Tarjoaa ydinenergian ja säteilyn käytön turvallisuutta koskevia asiantuntijapalveluita, sekä harjoittaa niihin liittyvää tutkimus- ja kehitystoimintaa.

Asiakkaita ovat eri maiden säteily- ja ydinturvallisuudesta vastaavat viranomaiset, ja muut alan toimijat.

STUK International Oy hallinnoi hankkeita ja ostaa niihin tarvittavan asiantuntemuksen pääasiassa Säteilyturvakeskukselta sekä tarvittaessa myös muilta säteily- ja ydinturvallisuusalan toimijoilta.

Hallituksen puheenjohtaja on Ilona Lindholm (Teknologian tutkimuskeskus  VTT).
Muut hallituksen jäsenet ovat Ilpo Nuutinen (valtioneuvoston kanslia VNK), Jorma Aurela (työ- ja elinkeinoministeriö TEM), Kirsi Alm-Lytz (Säteilyturvakeskus STUK) ja Petteri Tiippana (Säteilyturvakeskus STUK).

 

PEKKA OTTAVAINEN
Ottavainen on toiminut vuodesta 2015 FinNuclear:ssa johtajana. Sitä ennen hän oli Voimaosakeyhtiö SF:n toimitusjohtajana vuosina 2011–2014. Aiemmin hän toimi noin 15 vuoden ajan Pohjolan Voiman erilaisissa johtamistehtävissä. Koulutukseltaan Ottavainen on diplomi-insinööri.

 

Säteilyturvakeskus
Päivitetty
20.4.2017 klo 15:39