Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null STUK hyväksyi OL3:n automaatiota koskevan kokonaissuunnitelman

STUK hyväksyi OL3:n automaatiota koskevan kokonaissuunnitelman

10.4.2014 klo 12:00
Tiedote

Säteilyturvakeskus (STUK) hyväksyi Eurajoen Olkiluotoon rakenteilla olevan kolmannen ydinvoimalaitosyksikön automaatiota koskevan kokonaissuunnitelman 10.4.2014. Hyväksyminen tarkoittaa sitä, että STUK voi alkaa tarkastaa automaation yksityiskohtaisempia järjestelmätason suunnitelmia. Automaation kokonaisturvallisuuden varmistamiseksi STUK on edellyttänyt vielä analyysia automaation mahdollisten vikojen seurauksista.

STUKin keskeisenä tavoitteena on ollut varmistua riippumattomuusperiaatteen toteutumisesta automaation kokonaisuuden eli automaatioarkkitehtuurin suunnittelussa. Automaatiojärjestelmät, jotka huolehtivat laitoksen turvallisuudesta, kun jokin on mennyt vikaan, eivät saa olla riippuvaisia järjestelmistä, jotka ovat käytössä, kun laitos toimii normaalisti.

STUKille aiemmin esitetyissä suunnitelmissa järjestelmien välillä oli kytköksiä, joita STUK ei voinut hyväksyä. Nyt käsitellyissä suunnitelmissa järjestelmien välistä riippumattomuutta oli parannettu, joskin suunnittelussa oli yhä joitakin kytkentöjä, jotka STUK vaatii poistettaviksi. Tarvittavat muutokset ovat kuitenkin niin rajattuja, että automaatioarkkitehtuurin suunnittelu voitiin hyväksyä ja STUK voi aloittaa järjestelmätason suunnitteluaineiston tarkastuksen.

Järjestelmätason suunnittelutyön kanssa rinnakkain Teollisuuden Voima (TVO) ja laitostoimittaja tekevät STUKin edellyttämää analyysia automaation mahdollisten vikaantumisten vaikutuksista laitokselle. Analyysin tulokset ovat edellytys automaatioarkkitehtuurin suunnittelun lopulliselle hyväksymiselle.

Automaatiojärjestelmän Olkiluoto kolmoselle toimittavat Areva ja Siemens aloittivat viime viikolla automaatiojärjestelmien testauksen testikentällä Saksassa. Lopulliset testit testikentällä tehdään STUKin hyväksymien suunnitelmien mukaisesti. STUK seuraa näiden testien tekemistä paikan päällä.

STUKin päätös 10.4.2014: OL3 - Automaatioarkkitehtuurin suunnitteluaineiston päivitys (pdf)

Lisätietoja:
Apulaisjohtaja Tapani Virolainen, puh. (09) 759 88 671
Tarkastaja Mika Johansson, puh. (09) 759 88 764

Ydinturvallisuus
Päivitetty
10.12.2015 klo 14:29