Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null STUK havaitsi Kotkan hiukkaskerääjän suodattimessa pienen määrän radioaktiivista kobolttia heinäkuussa

STUK havaitsi Kotkan hiukkaskerääjän suodattimessa pienen määrän radioaktiivista kobolttia heinäkuussa

3.8.2020 klo 12:59
Verkkouutinen

Säteilyturvakeskus (STUK) havaitsi Kotkassa 7.7.–20.7. kerätyssä ilmanäytteessä radioaktiivista kobolttia (Co-60). Määritetty pitoisuus on hyvin pieni, 0,15 mikrobecquereliä kuutiometrissä ilmaa, ja se on ihmisen terveyden ja ympäristön kannalta merkityksetön. Herkillä mittalaitteilla kuitenkin havaitaan pienetkin radioaktiivisten aineiden pitoisuudet.

Esimerkiksi keskimääräinen radonin aktiivisuuspitoisuus suomalaisten asuntojen huoneilmassa on noin 120 becquereliä kuutiometrissä, eli noin 100 000 000 kertaa suurempi kuin tyypillisesti havaittavat keinotekoisten radioaktiivisten aineiden pitoisuudet ulkoilmassa.

Koboltti-60 on keinotekoinen eli ihmisen toiminnan tuloksena syntynyt radioaktiivinen aine. Radioaktiivista kobolttia voi joutua ilmaan esimerkiksi sitä sisältävän metallin työstämisen yhteydessä tai ydinvoimalaitokselta esimerkiksi reaktorin huoltotöiden yhteydessä. STUK on varmistanut, että radioaktiivinen koboltti ei ole peräisin kotimaisilta ydinvoimalaitoksilta.
 
Pieniä määriä radioaktiivisia aineita havaitaan silloin tällöin keräysasemilla. Viimeksi radioaktiivista kobolttia havaittiin Kotkan keräysasemalla kesäkuussa 2020, jolloin ilmanäytteessä oli mukana muitakin radioaktiivisia aineita Radioaktiivisten aineiden päästölähde ei ole selvinnyt, ja usein tällaisten pienten pitoisuuksien kohdalla alkuperä jääkin epäselväksi.

STUKilla on ulkoilman radioaktiivisten aineiden keräysasemat kahdeksalla paikkakunnalla Suomessa. Ilmankerääjät imuroivat suuria määriä ilmaa, jolloin ilmassa olevat hiukkaset jäävät kerääjien suodattimille. Suodattimista voidaan mitata radioaktiivisuuden määrä ja selvittää, mistä radioaktiivisista aineista on kyse. Lisätietoa ilman radioaktiivisuuden mittaamisesta sekä mittaustulokset löytyvät Ulkoilman radioaktiiviset aineet -sivulta.

STUK valvoo ilman radioaktiivisten aineiden pitoisuuksia

STUK valvoo ulkoilman radioaktiivisten aineiden pitoisuutta kahdeksalla paikkakunnalla Suomessa, Helsingissä, Imatralla, Ivalossa, Kajaanissa, Kotkassa, Kuopiossa, Rovaniemellä sekä Sodankylässä. Menetelmällä havaitaan erittäin pienet muutokset säteilytilanteessa.

Ulkoista säteilyä valvotaan paitsi ilmankerääjien keräämistä näytteistä, myös automaattisella säteilyvalvontaverkolla, johon kuuluu noin 260 mittausasemaa. Mittausasema hälyttää välittömästi, jos säteilytaso kohoaa normaalista taustasäteilystä, joka on 0,05–0,3 mikrosievertiä tunnissa. Ulkoisen säteilyn normaali vaihtelu on suurempaa kuin mitä aiheutuu nyt ilmanäytteestä mitatusta aktiivisuuspitoisuudesta. Tästä syystä valvontaverkko ei havaitse pitoisuuksia, joita nyt on mitattu ulkoilmasta. Valvontaverkon mittaustulokset löytyvät Säteilytilanne tänään -sivulta.

Lisätietoja:
Tarkastaja Tero Karhunen, puh. (09) 759 88 612
Mediapalvelu, puh. 010 850 4761

Säteily ympäristössä
Päivitetty
3.8.2020 klo 13:10