Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null STUK harkitsee MAP Medical Technologies Oy:n toiminnan keskeyttämistä Tikkakoskella

STUK harkitsee MAP Medical Technologies Oy:n toiminnan keskeyttämistä Tikkakoskella

11.8.2015 klo 16:00
Verkkouutinen

Säteilyturvakeskus (STUK) harkitsee MAP Medical Technologies Oy:n Tikkakosken toimipisteen toiminnan keskeyttämistä, sillä yritys ei pysty määrittämään radioaktiivisten aineiden päästöjä ilmaan. Puutteet päästöjen mittausjärjestelmässä vaikeuttaisivat ympäristön asukkaiden altistuksen määrittämistä erityisesti laitoksen häiriötilanteissa.

MAP Medical Technologies kehittää ja valmistaa lääketieteen ammattilaisten käyttöön esimerkiksi radioaktiivista jodia sisältäviä radiolääkkeitä ja -kemikaaleja, joita käytetään muun muassa kilpirauhassyövän hoitoon. Koska laitoksella käsitellään radioaktiivisia aineita, tulee laitoksella olla mittausjärjestelmä päästöjen valvomiseksi sekä ilmanvaihdon suodatusjärjestelmä radioaktiivisten aineiden pidättämiseksi. STUK on tarkastuksissaan todennut, että päästömittausjärjestelmä ja sen tiedonkäsittely eivät toimi asianmukaisesti. Päästöjä ympäristöön ei ole pystytty määrittämään ja raportoimaan STUKille vuodesta 2012 alkaen.

Päästömittausten ja -raportoinnin tarkoituksena on varmistua siitä, että yrityksen toiminnasta ei aiheudu ympäristön asukkaille säteilyaltistusta laitoksen normaalin toiminnan aikana ja että altistuksen suuruus voidaan määrittää mahdollisissa häiriötilanteissa. Koska laitoksessa on radioaktiivisten aineiden pidättämiseksi suodatusjärjestelmä, eikä laitoksella ole tapahtunut päästöihin vaikuttavia häiriötilanteita, eivät laitoksen päästöt STUKin arvion mukaan ole ylittäneet asetettuja rajoja. Päästömittausjärjestelmän puutteet johtaisivat kuitenkin siihen, että väestölle laitoksen häiriötilanteissa aiheutuvaa altistusta ei pystyttäisi luotettavasti määrittämään. 

Koska MAP Medical Technologies Oy ei ole useista STUKin kehotuksista huolimatta korjannut päästömittauksiin liittyviä ongelmia eikä siten edelleenkään pysty määrittämään ilmaan päästettävien radioaktiivisten aineiden määriä, Säteilyturvakeskus harkitsee sen toiminnan keskeyttämistä säteilylain nojalla. STUK edellyttää lisäksi suodatusjärjestelmän toimintakunnon välitöntä testaamista. MAP Medical Technologies Oy:lle varataan tilaisuus esittää selityksensä ja näkökantansa asiassa 31.8.2015 mennessä.

Lisätietoja:
Tarkastaja Jyri Lehto, puh. (09) 759 88 273 
Tiedottaja Leena Hietanen, puh. (09) 759 88 215

Säteily ympäristössä
Päivitetty
10.12.2015 klo 13:53