Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null STUK edellyttää TVO:lta selvitystä Olkiluoto 3:n reaktoripainesäiliön teräksen laadusta

STUK edellyttää TVO:lta selvitystä Olkiluoto 3:n reaktoripainesäiliön teräksen laadusta

29.4.2015 klo 10:00
Verkkouutinen

Säteilyturvakeskus (STUK) edellyttää, että Olkiluotoon uutta ydinvoimalaitosta rakennuttava Teollisuuden Voima Oyj selvittää voimalaitoksen reaktoripainesäiliön materiaalin laadun ja kestävyyden. Selvityspyyntö perustuu Ranskassa Flamanvillen laitoksessa havaittuihin materiaalipoikkeamiin. TVO:n on raportoitava selvitysten tulokset STUKille kesäkuun loppuun mennessä.

Ranskan ydinturvallisuusviranomainen ASN on tiedottanut, että Ranskan Flamanvilleen rakennettavan ydinvoimalaitoksen reaktorin painesäiliön laatu ei mahdollisesti vastaa vaatimuksia. Painesäiliön kannen ja pohjan teräksen hiilipitoisuus saattaa olla paikoitellen odotettua korkeampi. Siksi ASN on edellyttänyt, että Flamanvillen painesäiliön teräksen laatu ja lujuus on tutkittava tältä osin uudelleen ja varmistettava, että rakenne on riittävän kestävä.

Suomessa Olkiluotoon rakenteilla oleva voimalaitosyksikkö on samaa tyyppiä kuin Flamanvillen laitos, mutta Olkiluodon painesäiliön valmistaja on toinen kuin Flamanvillen painesäiliön valmistaja. Flamanvillen painesäiliö on valmistettu Ranskassa, kun taas Olkiluoto 3:n painesäiliö on valmistettu eri tavalla Japanissa. Flamanvillen painesäiliön valmistaja on kuitenkin tehnyt eräitä muita Olkiluoto 3:n reaktorin primääripiirin osia.

”Kyseessä ei ole uusi ilmiö. Olkiluodon kolmosyksikön painesäiliötä, samoin kuin muita primääripiirin laitteita, valmistettaessa niiden materiaalin tasalaatuisuutta seurattiin eikä poikkeamia havaittu. STUK osallistui valmistuksen valvontaan. Ranskassa tehtyjen havaintojen vuoksi STUK kuitenkin edellyttää TVO:lta vielä selvitystä sekä reaktoripainesäiliön että muiden primääripiirin laitteiden materiaalivalmistuksesta. Selvityksessä on arvioitava vastaavan ilmiön eliminoimiseksi tehtyjen toimenpiteiden ja mittausten riittävyyttä”, toteaa apulaisjohtaja Tapani Virolainen STUKista.

STUKin selvityspyyntö Olkiluoto 3:n primääripiirin pääkomponenttien materiaaliominaisuuksista (pdf)
 

Lisätietoja:
Apulaisjohtaja Tapani Virolainen, puh. (09) 759 88 671
Toimistopäällikkö Martti Vilpas, puh. (09) 759 88 655

Ydinturvallisuus
Päivitetty
10.12.2015 klo 13:51