Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null STUK arvioi Otaniemen tutkimusreaktorin käytöstäpoistosuunnitelman

STUK arvioi Otaniemen tutkimusreaktorin käytöstäpoistosuunnitelman

29.8.2017 klo 15:01
Verkkouutinen

Säteilyturvakeskus (STUK) aloittaa Suomen ensimmäisen ydinreaktorin käytöstäpoiston turvallisuuden arvioinnin. Työ- ja elinkeinoministeriö toimitti tänään 29. elokuuta STUKille kirjeen, jossa se pyytää  lausuntoa VTT:n hakemasta  Olkiluodon tutkimusreaktorin, FiR1, käytöstäpoistoa koskevasta käyttöluvasta. VTT hakee lupaa reaktorin lopullista purkamista sekä alueen puhdistamista varten.

STUKin tehtävä on arvioida, täyttääkö VTT:n suunnitelma  lainsäädännön vaatimukset ja voidaanko reaktori purkaa ja laitospaikka puhdistaa niin, että työstä ei aiheudu vaaraa ihmisille eikä ympäristölle. Suunnitelmassa on kuvattu myös, miten reaktorissa käytetty ydinpolttoaine ja muut radioaktiiviset aineet aiotaan käsitellä ja loppusijoittaa.

Vaikka laitos on pieni, on käsiteltävää aineistoa mittava määrä. STUKin lausunto valmistunee noin vuoden kuluttua, arvioi projektipäällikkö Mia Ylä-Mella STUKista. Viranomaisen kannalta työn tekee mielenkiintoiseksi se, että kyseessä on ensimmäinen ydinreaktorin käytöstäpoisto Suomessa.

”Tällä on myös hyvä opetella myöhemmin eteen tulevia ydinvoimalaitosten käytöstäpoistoja”, toteaa Ylä-Mella. Esimerkiksi ydinlaitoksia koskevia viranomaisohjeita päivitetään Otaniemen reaktorin käytöstäpoistosta ja sen valvonnasta saatavien kokemusten perusteella.

Mia Ylä-Mella muistuttaa, että Otaniemen reaktori käynnistettiin vuonna 1962 ja yli viidenkymmenen vuoden aikana reaktori ja siellä olleet radioaktiiviset aineet eivät ole aiheuttaneet säteilyvaaraa. Myös käytöstäpoisto pitää suunnitella ja toteuttaa niin huolellisesti, että sekään ei aiheuta ongelmia ihmisille tai ympäristölle.

Luvan käytöstäpoistolle antaa valtioneuvosto. Lupaa varten se tarvitsee muun muassa STUKin lausunnon ja turvallisuusarvion.

Linkit:
STUKin FiR1-sivu
VTT:n FiR1-sivu
TEMin FiR1-sivu

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Mia Ylä-Mella, puh. (09) 759 88 202
Viestinnän asiantuntija Risto Isaksson, puh. (09) 759 88 208

 

ydinturvallisuus