Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null STUK arvioi Olkiluoto 3:n käyttölupahakemuksen

STUK arvioi Olkiluoto 3:n käyttölupahakemuksen

14.4.2016 klo 10:09
Tiedote

Säteilyturvakeskus (STUK) aloittaa noin puolitoista vuotta kestävän Olkiluodon kolmannen ydinvoimalaitosyksikön käyttölupahakemuksen turvallisuusarvioinnin. Teollisuuden Voima jätti käyttölupahakemuksen valtioneuvostolle tänään 14.4.2016.

”TVO on jo toimittanut pääosan käyttölupa-aineistosta STUKille. Vain tiettyjen analyysitulosten toimittamiseen STUK on myöntänyt kuuden kuukauden lisäajan”, kertoo STUKin Ydinvoimalaitosten valvontaosaston apulaisjohtaja Tapani Virolainen.
STUKin tehtävänä on arvioida, täyttyvätkö laitoksen turvallisen käytön edellytykset. Koska STUK on tarkastanut ja hyväksynyt laitoksen suunnittelun jo rakentamisen aikana, käyttölupavaiheessa pääpaino on päivitettyjen turvallisuusanalyysien tarkastamisessa ja organisaation valmistautumisessa käyttöön.

”TVO on tehnyt erilaisista onnettomuustilanteista turvallisuusanalyysejä. STUK tarkastaa, pitävätkö analyysit paikkansa, teettämällä riippumattomia vertailuanalyyseja”, Virolainen selventää.

Organisaation arvioinnissa tärkeitä aihepiirejä ovat etenkin henkilökunnan riittävyys ja osaaminen sekä toisaalta käyttöä varten tarvittavat ohjeet ja suunnitelmat esimerkiksi turva- ja valmiusjärjestelyistä sekä ydinmateriaalivalvonnasta. Valtioneuvosto voi antaa laitokselle käyttöluvan vain, jos STUK toteaa, että turvallisuusvaatimukset täyttyvät.
Ydinvoimalaitosten lupapäätökset valmistelee työ- ja elinkeinoministeriö, jolle STUK lausuntonsa toimittaa. Alustavan aikataulun mukaan se tapahtuu vuoden 2017 lopussa.

Samaan aikaan turvallisuusarvioinnin kanssa STUKia työllistää OL3:n työmaalla esimerkiksi laitoksen koekäytön valvonta. Koekäytöllä osoitetaan, että käyttölupahakemuksessa kuvattu laitos toimii, kuten on suunniteltu. OL3 työllistää STUKia tällä hetkellä noin 25 henkilötyövuoden verran vuodessa.


Lisätietoja:
Apulaisjohtaja Tapani Virolainen, puh. (09) 759 88 671
Projektipäällikkö Minna Tuomainen, puh. (09) 759 88 329
Tiedottaja Risto Isaksson, puh. (09) 759 88 208

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 14.4.2016

 

Ydinturvallisuus, Säteilyturvakeskus
Päivitetty
19.5.2017 klo 12:22