Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null STUK antoi luvan käynnistää OL3:n reaktori

STUK antoi luvan käynnistää OL3:n reaktori

16.12.2021 klo 08:11
Tiedote

Säteilyturvakeskuksen (STUK) tänään Teollisuuden Voima Oyj:lle (TVO) antama kriittisyys- ja pientehokoelupa tarkoittaa, että yhtiö voi käynnistää ydinreaktion ensimmäistä kertaa Olkiluodon ydinvoimalaitoksen kolmosyksikön (OL3) reaktorissa.

Luvassa STUK toteaa, että kriittisyyden ja pientehokokeiden edellytykset täyttyvät ja ennen ensikriittisyyttä tehdyt käyttöönottokokeet osoittavat, että laitos toimii suunnitellulla tavalla. Käyttöönottokokeisiin kuuluvat myös muutostöiden jälkeen tehdyt uusintatestit.

Ennen reaktorin kriittiseksi tekemistä STUK toteaa laitospaikalla vielä käynnistysvalmiuden. Siinä yhteydessä STUK tarkastaa, että kriittisyys- ja pientehokoelupapäätöksessä esitetyt avoimet asiat ovat kunnossa.

STUK valvoo reaktorin käynnistystä ja pientehokokeita paikan päällä Olkiluodossa. TVO nostaa reaktorin tehoa asteittain. Tehon nostoon yli viiden prosentin reaktorin täydestä tehosta TVO tarvitsee STUKin luvan, samoin kuin tehon nostoon yli 30 ja 60 prosentin.

Oppia ja varmuutta kuumakokeista

TVO aloitti OL3:n polttoaineen latauksen maaliskuussa. STUK seurasi latauksen aloittamista ja sen kulkua Olkiluodossa. STUK myös tarkasti latausta seuranneiden kuumakokeiden suunnitelmat ja ohjeet sekä seurasi tärkeimpiä kokeita Olkiluodossa.

Kuumakokeiden aikana TVO pystyi esimerkiksi varmistamaan, että ongelmia aiheuttanut paineistimen yhdyslinjan värähtely on saatu riittävän pieneksi yhdyslinjaan lisättyjen vaimentimien avulla.

Projektipäällikkö Essi Vanhanen Säteilyturvakeskuksesta toteaa, että laitoksen käyttöönotto on ollut oppimisen paikka kaikille siihen osallistuneille.

TVO selvitti koekäytössä eteen tulleet poikkeukselliset tapahtumat ja teki merkittävimmistä tapahtumista tutkinnat. STUK seurasi koekäyttöjen etenemistä, ongelmien selvittelyä ja tarkasti merkittävimmät muutostyösuunnitelmat sekä teki tarvittavat tarkastukset korjattuihin ja muutettuihin kohteisiin.

Lupa (Pdf)
Esittelymuistio (Pdf)

Valvonta polttoaineen latauksesta kriittisyyden alkuun (Stuk.fi)

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Essi Vanhanen, puh. (09) 759 88 242
Mediapalvelu, puh. 010 850 4761

Ydinturvallisuus