Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null STUK antoi lausuntonsa Fennovoiman YVA-selostuksesta

STUK antoi lausuntonsa Fennovoiman YVA-selostuksesta

24.4.2014 klo 11:00
Verkkouutinen

STUK luovutti työ- ja elinkeinoministeriölle 24.4.2014 lausuntonsa Fennovoiman YVA-selostuksesta. STUK pitää selostusta kattavana mutta esittää joitakin huomautuksia koskien tarkasteluun otettujen onnettomuustilanteiden valintaa ja onnettomuuksien aiheuttamien säteilyvaikutusten arviointia. Kaiken kaikkiaan Fennovoiman laskentamenetelmät yliarvioivat päästöistä aiheutuvia säteilyannoksia eli ne ovat konservatiivisia, kuten niiden pitääkin olla.

Muita STUKin YVA-vaiheessa arvioimia asioita ovat muun muassa valmiusjärjestelyt ja pelastustoiminta, radioaktiivisten aineiden päästöt normaalitilanteessa, ympäristön säteilyvalvonta, luonnonolosuhteiden vaikutukset, jäähdytysveden vaikutukset ympäristöön sekä ydinjätehuolto.

Ympäristölainsäädännön mukaisessa ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA-menettelyssä) STUK on yksi monista lausunnon antajista. Varsinaisen laitoshanketta koskevan turvallisuusarvioinnin STUK tekee, jos Fennovoima hakee laitokselle ydinenergialain mukaista rakentamislupaa. Tuolloin STUK saa käyttöönsä hakemukseen liittyvät yksityiskohtaiset selvitykset. Siinä vaiheessa myös mahdollisten onnettomuuksien aiheuttamat säteilyvaikutukset selvitetään tarkasti.

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt STUKilta toukokuun 25. päivään mennessä myös ydinenergialain mukaisen alustavan turvallisuusarvion. Siinä STUK arvioi, onko hankkeessa ilmennyt jotain, mikä osoittaisi että sitä ei voida toteuttaa turvallisesti. Hankkeen etenemisen kannalta alustava turvallisuusarvio on ratkaisevan tärkeä.

Säteilyturvakeskuksen lausunto Fennovoiman YVA-selostuksesta 24.4.2014 (pdf)

Lisätietoja:
Johtaja Kirsi Alm-Lytz, puh. (09) 759 88 663
Tiedottaja Risto Isaksson, puh. (09) 759 88 208

Ydinturvallisuus
Päivitetty
10.12.2015 klo 14:14