Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null STUK aloitti ydinjätteen loppusijoituksen käyttölupahakemuksen tarkastamisen

STUK aloitti ydinjätteen loppusijoituksen käyttölupahakemuksen tarkastamisen

18.5.2022 klo 08:30
Tiedote

Säteilyturvakeskus on aloittanut maailman ensimmäisen käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen käyttölupa-aineiston käsittelyn. Ensimmäinen tehtävä oli arvioida, onko loppusijoituksesta vastaavan Posiva Oy:n toimittama aineisto riittävä. Arvion tulos oli, että aineisto on riittävä käsittelyn aloittamiseen.

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksesta vastaava Posiva jätti 30.12.2021 valtioneuvostolle käytetyn ydinpolttoaineen kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen käyttölupahakemuksen. Samassa yhteydessä se toimitti Säteilyturvakeskukselle (STUK) arvioitavaksi käyttölupahakemusaineiston.

Tarkastettava aineisto on hyvin suuri. STUKin nettisivuilla julkaiseman kolmannesvuosiraportin mukaan sen käsittelyyn odotetaan menevän muutama vuosi. Kolmannesvuosiraportin kirjoittaja, projektipäällikkö Päivi Mäenalanen STUKista toteaa, että tarkkaa arviota työn kestosta on tässä vaiheessa mahdoton antaa.

Neljässä kuukaudessa STUK on ehtinyt käsitellä ja hyväksyä ensimmäinen aineistokokonaisuuden eli ydinlaitoksen käytöstäpoistosuunnitelman. Vuoden ensimmäisten kuukausien aikana STUK on myös todennut, että vaikka aineisto onkin riittävä käsittelyn aloittamiseksi, Posivan on täydennettävä sitä joiltain osin. Tällainen on hyvin tavallista ydinlaitosten lupavaiheiden viranomaiskäsittelyssä.

Posiva jatkaa rakentamista ja asentamista, STUK tarkastamista

Käyttölupahakemusaineiston tarkastamisen rinnalla jatkuu myös muu Posivan hankkeen valvonta ja tarkastaminen. Posiva jatkaa rakennus- ja asennustöitä Eurajoen Olkiluodossa ja STUK jatkaa töiden, asennusten ja niiden suunnitelmien tarkastamista. Osan työstä STUK tekee paikan päällä Olkiluodossa ja osan toimistotyönä.

Posivan loppusijoituslaitoksen ja sen käytön valvontaa suunnitellaan myös kansainvälisenä yhteistyönä. Valvontaa tekevät STUKin lisäksi Euroopan komissio EC ja Kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA. Kansainvälisen valvonnan tarkoitus on varmistaa, että ydinaineet pysyvät rauhanomaisessa käytössä.

STUK tekee Posivan, EC:n ja IAEA:n kanssa tiivistä yhteistyötä kehittääkseen loppusijoituksen ydinmateriaalivalvontaan luotettavia menetelmiä. Eurajoen Olkiluotoon tuleva loppusijoituslaitos on ensimmäinen laatuaan maailmassa, joten myös valvontamenetelmät tulevat käyttöön ensimmäistä kertaa.

 

 

 

Yhteyshenkilöt:
Projektipäällikkö Päivi Mäenalanen, puh. (09) 759 88 377
Mediapalvelu, Puh: 010 850 4761

Linkit:
Valvonnan kolmannesvuosiraportit

Tiedote
Loppusijoitus
Posiva
Ydinjäte