Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null STUK aloittaa Fennovoiman hankkeen turvallisuusarvioinnin

STUK aloittaa Fennovoiman hankkeen turvallisuusarvioinnin

8.9.2015 klo 11:55
Tiedote

Säteilyturvakeskus sai työ- ja elinkeinoministeriöltä (TEM) lausuntopyynnön Fennovoiman Hanhikivi 1 -laitoksen turvallisuuden arvioimiseksi tänään 8. syyskuuta. Työ kestää vuoden 2017 loppuun. Valtioneuvoston myöntämä rakentamislupa voidaan antaa vain, jos suomalaiset turvallisuusvaatimukset täyttyvät.

STUKille toimittamallaan aineistolla Fennovoiman tulee osoittaa, että laitoksen rakentaminen ja käyttö eivät aiheuta säteilyvaaraa tai sen uhkaa laitoksen työntekijöille, ympäristön asukkaille tai ympäristölle. STUK saa aineiston Fennovoimalta vaiheittain. Fennovoiman suunnitelman mukaan viimeiset tarvittavat asiakirjat ovat käytössä kesällä 2017. ”Käsittelyaikaan vaikuttavat erityisesti aineiston laatu ja se, missä järjestyksessä aineistot toimitetaan. Työmme kestää todennäköisesti vuoden 2017 loppuun”, projektipäällikkö Janne Nevalainen kertoo.

Työn aikana STUK arvioi laitospaikan, laitostekniikan ja turvajärjestelyt sekä ydinmateriaalivalvonnan ja valmiustoiminnan. Edellä mainittujen lisäksi arvioidaan venäläisen AES 2006 laitoksen suunnitteluun sekä rakentamiseen osallistuvien organisaatioiden toimintakyky. Arvioinnissa hyödynnetään noin 50 henkilötyövuoden verran STUKin asiantuntemusta, käytetään ulkopuolisia asiantuntijoita ja tehdään kansainvälistä yhteistyötä.

Lisätietoja

Projektipäällikkö Janne Nevalainen, puh. (09) 759 88 682
Viestintäpäällikkö Kaisa Raitio, puh. (09) 759 88 795

Ydinturvallisuus
Päivitetty
10.12.2015 klo 14:22