Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Stressitestien käynnistämät parannustoimet ydinvoimalaitoksilla etenevät

Stressitestien käynnistämät parannustoimet ydinvoimalaitoksilla etenevät

24.4.2015 klo 10:00
Verkkouutinen

Toimet, joilla parannetaan suomalaisten ydinvoimalaitosten varautumista ääriolosuhteisiin, etenevät suunnitelman mukaisesti. Eri Euroopan maiden toimenpidesuunnitelmia ja parannustoimenpiteitä arvioitiin kuluvalla viikolla Brysselissä.

Säteilyturvakeskus (STUK) päivittää säännöllisesti toimenpidesuunnitelmaa siitä, miten suomalaisten ydinvoimalaitosten varautumista ääriolosuhteisiin parannetaan. Suunnitelmaan kirjatut parannustoimenpiteet on tarkoitus toteuttaa vuoden 2018 loppuun mennessä.

EU:n ydinvoimaa käyttävissä maissa sekä Sveitsissä ja Ukrainassa käynnistettiin Eurooppa-neuvoston aloitteesta ja EU-maiden ydinturvallisuusviranomaisten (ENSREG) yhteistyönä niin sanotut ydinvoimalaitosten stressitestit keväällä 2011 Fukushima Dai-ichin onnettomuuden jälkeen. Stressitesteillä arvioitiin, kuinka luotettavasti ydinvoimalaitosten turvallisuuteen vaikuttavat järjestelmät toimivat maanjäristyksien, tulvien ja äärimäisten sääilmiöiden aiheuttamissa ääriolosuhteissa.

Arvioinnit ovat johtaneet konkreettisiin parannuksiin käynnissä ja rakenteilla olevilla ydinvoimalaitoksilla. Suomessa esimerkiksi Olkiluodon käynnissä olevilla voimalaitosyksiköillä parannetaan varautumista pitkäaikaiseen sähkökatkoon ja Loviisan laitoksella varautumista poikkeuksellisen korkeaan meriveden pintaan.

Loviisaan on myös rakennettu merivedestä täysin riippumaton jäähdytysjärjestelmä. Järjestelmään kuuluvat jäähdytystornit valmistuivat tällä viikolla. Jäähdytysjärjestelmä vahvistaa Loviisan voimalaitoksen turvallisuutta tilanteissa, joissa laitos ei voisi käyttää merivettä reaktoreiden jäähdytykseen. Tällaisia epätodennäköisiä ääriolosuhteita ovat esimerkiksi suuri öljyonnettomuus Suomenlahdella tai poikkeukselliset luonnonilmiöt, kuten tuulen kuljettamat suuret leväesiintymät.

Jokainen stressitestit tehnyt maa laati vuoden 2012 loppuun mennessä toimenpidesuunnitelman, jossa kuvataan niitä toimenpiteitä, joilla parannetaan laitosten varautumista äärimmäisiin luonnonolosuhteisiin. Toimenpidesuunnitelmien avulla pystytään myös seuraamaan parannustoimenpiteiden toteutusta. Vuonna 2014 päivitettyjä suunnitelmia on arvioitu kuluvalla viikolla ENSREGin arviointikokouksessa Brysselissä.

STUK on koonnut tiedot stressitesteistä ja kansallisista Fukushiman onnettomuuden takia tehdyistä selvityksistä internetsivuilleen:
http://www.stuk.fi/ydinturvallisuus/fi_FI/fukushima-selvitykset/

European Stress Test - National Action Plan – Finland – December 2014 (pdf)

Lisätietoja:
Johtaja Kirsi Alm-Lytz, puh. (09) 759 88 663
Tiedottaja Leena Hietanen, puh. (09) 759 88 215

Ydinturvallisuus
Päivitetty
10.12.2015 klo 13:53