Sisältöjulkaisija

null Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen mukaan asunnon huoneilman radonpitoisuuden vuosikeskiarvo ei saisi ylittää arvoa 300 Bq/m3 eikä uusien asuntojen osalta arvoa 200 Bq/m3. Radonmittaukset tehdään kuitenkin talvella. Kuinka paljon talvella mitattu pitoisuus poikkeaa vuosikeskiarvosta?

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen mukaan asunnon huoneilman radonpitoisuuden vuosikeskiarvo ei saisi ylittää arvoa 300 Bq/m3 eikä uusien asuntojen osalta arvoa 200 Bq/m3. Radonmittaukset tehdään kuitenkin talvella. Kuinka paljon talvella mitattu pitoisuus poikkeaa vuosikeskiarvosta?

11.8.2015 klo 12:43

Huoneilman radon mitataan talvella, koska radonpitoisuus on tällöin yleensä korkeampi kuin kesällä eikä kesällä mitatusta arvosta pystytä arvioimaan talvella vallitsevaa pitoisuutta. Mittauksen on oltava yhtäjaksoinen ja kestettävä vähintään kaksi kuukautta, ja se on tehtävä syyskuun alun ja toukokuun lopun välisenä aikana.

Radonpitoisuus talvella on keskimäärin 20 prosenttia korkeampi kuin pitoisuuden vuosikeskiarvo. Jos talvella mitattu pitoisuus ylittää 240 becquereliä kuutiometrissä (Bq/m3), on arvioitu vuosikeskiarvo yli 200 Bq/m3. Vastaavasti jos pitoisuus talvella ylittää 360 Bq/m3, on vuosikeskiarvo yli 300 Bq/m3.

Jos talo sijaitsee hyvin ilmaa läpäisevällä soraharjulla, vuodenaikavaihtelu voi olla erittäin voimakasta. Harjualueilla on joskus syytä tehdä uusintamittaus kesällä tai käyttää ympärivuotista mittausta, jotta voidaan varmistua vuosikeskiarvon enimmäisarvon alittumisesta.

Radon
Päivitetty
11.3.2019 klo 10:14