Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Säteilyyn perehtyneen työterveyslääkärin pätevyyden toteaminen siirtyy STUKilta Valviralle

Säteilyyn perehtyneen työterveyslääkärin pätevyyden toteaminen siirtyy STUKilta Valviralle

28.3.2017 klo 12:00
Verkkouutinen

Oikeuden toimia säteilytyöluokkaan A kuuluvan työntekijän terveystarkkailusta vastaavana lääkärinä myöntää jatkossa Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira. Tähän asti pätevyyden on todennut Säteilyturvakeskus (STUK) lääkärin hakemuksesta.

Voidakseen tehdä säteilytyöluokkaan A kuuluvan työntekijän terveydentilan seurantaa, lääkärin pitää työterveyteen perehtyneisyyden lisäksi suorittaa säteilysuojelukoulutus. Koulutuksella varmistetaan riittävä osaaminen säteilyn terveydellisistä vaikutuksista ja säteilyn riskeistä erilaisissa säteilylle altistavissa työtehtävissä. Säteilyyn perehtyneen työterveyslääkärin pätevyydestä säädetään 1.6.2017 lukien uudella lailla. Sen mukaan oikeuden toimia säteilyyn perehtyneenä työterveyslääkärinä myöntää jatkossa Valvira. Tähän asti pätevyyden on todennut STUK.

”Valvira myöntää oikeudet toimia terveydenhuollon ammattihenkilönä Suomessa. On järkevää, että se hyväksyy myös oikeuden toimia säteilyyn perehtyneenä työterveyslääkärinä. Samalla uudella lailla pannaan täytäntöön EU:n uuden säteilyturvallisuusdirektiivin vaatimukset ja siirretään lääkärin hyväksyntää koskevat säännökset ja viranomaisohjeet lakiin, kuten perustuslaki edellyttää”, summaa STUKin säteilytoiminnan valvontaosaston johtaja Eero Kettunen.

Tällä hetkellä Säteilyturvakeskuksen rekisterissä on noin 460 lääkäriä, joiden pätevyyden Säteilyturvakeskus on todennut. STUK toimittaa näiden lääkärien tiedot Valviralle tarkistettavaksi. Tarkistuksen jälkeen Valvira merkitsee hyväksytyt lääkärit Terhikki-rekisteriin, mikäli lääkärit haluavat jatkaa uuden lain tarkoittamina säteilyyn perehtyneinä työterveyslääkäreinä. Valvirasta otetaan yhteyttä kaikkiin lääkäreihin, joilla on tällä hetkellä pätevyys, ja ohjeistetaan siitä, miten lääkäri toimittaa Valviralle oman ilmoituksensa halustaan jatkaa säteilyyn perehtyneenä työterveyslääkärinä.

Luokkaan A kuuluvalla säteilytyöntekijällä tarkoitetaan työntekijää, joka työssään voi altistua säteilylle siinä määrin, että hänelle on järjestettävä henkilökohtainen annostarkkailu.

STUK antaa lausunnot säteilysuojelukoulutuksesta

Uuden lain tarkoittamaa säteilysuojelukoulutusta voivat jatkossa antaa yliopistot ja Työterveyslaitos ja koulutuksesta on pyydettävä Säteilyturvakeskukselta etukäteen lausunto. Lausunnon tarkoitus on varmistaa, että koulutus täyttää sille asetettavat vaatimukset. Tällä hetkellä tällaista säteilysuojelukoulutusta tarjoaa ainoastaan Työterveyslaitos.

Lisätietoja

Johtava asiantuntija Maaret Lehtinen, puh. (09) 759 88 244
Viestinnän asiantuntija Leena Hietanen, puh. (09) 759 88 215

Valviran tiedote 23.3. Valvira myöntää jatkossa luvan toimia säteilyyn perehtyneenä työterveyslääkärinä
STM:n tiedote 23.3. Uusi laki säätelee säteilyyn perehtyneen työterveyslääkärin pätevyyttä
 

Säteily työssä