Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Säteilyturvallisuusneuvottelukunta aloitti kolmivuotisen kautensa

Säteilyturvallisuusneuvottelukunta aloitti kolmivuotisen kautensa

23.4.2019 klo 15:53
Verkkouutinen

Säteilyturvakeskuksen yhteydessä toimivan Säteilyturvallisuusneuvottelukunnan uusi puheenjohtaja on ylifyysikko Tiina Laitinen Kuopion yliopistollisesta sairaalasta. Valtioneuvosto nimitti neuvottelukunnan puheenjohtajan ja  seitsemän varsinaista jäsentä sekä heidän varajäsenensä maaliskuun 18. päivä. Neuvottelukunnan toimikausi on kolme vuotta.

Säteilyturvallisuusneuvottelukunnan tehtävät on määritelty joulukuussa voimaan astuneessa uudessa säteilylaissa.  Nyt nimetyn neuvottelukunnan rinnalla toimii vielä vuoden loppuun saakka vanhan säteilylain nojalla perustettu Säteilyturvaneuvottelukunta, jolle annettiin tehtäväksi käsitellä säteilyturvallisuusasiantuntijan  pätevyyteen liittyvät hakemukset siirtymäaikana.

Säteilyturvallisuusneuvottelukunnan tehtävä on

  1. antaa lausuntoja säteilytoimintaa, vallitsevia altistustilanteita ja säteilyvaaratilanteita koskevista asioista sekä muista säteilyturvallisuuden kannalta merkittävistä asioista;
  2. antaa lausuntoja Säteilyturvakeskuksen ja muiden viranomaisten valmistelemista säteilyturvallisuutta koskevista säännöksistä ja määräyksistä;
  3. seurata säteilyturvallisuuden kehitystä ja alan tutkimusta;
  4. edistää säteilyturvallisuutta koskevaa kotimaista yhteistyötä sekä seurata kansainvälistä yhteistyötä;
  5. tehdä toimivaltaisille viranomaisille aloitteita säteilyturvallisuutta koskeviksi tarpeellisiksi toimenpiteiksi.

 

Lisätietoa: Säteilyturvallisuusneuvottelukunta

Säteilyturvakeskus