Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Säteilyturvakeskus turvaa toimintansa

Säteilyturvakeskus turvaa toimintansa

20.3.2020 klo 12:30
Verkkouutinen

Säteilyturvallisuus Suomessa pystytään turvaamaan koronavirusepidemiasta huolimatta.

Säteilyturvakeskuksen (STUK) tehtävä on valvoa, että säteilystä ei ole haittaa ihmisille, yhteiskunnalle tai ympäristölle.

Koronaviruksen vuoksi STUK on sopeuttanut toimintansa sellaiseksi, että se selviää tehtävästään myös koronavirusepidemian laajentuessa Suomessa. STUKin työntekijät tekevät esimerkiksi mahdollisimman paljon etätöitä, jotta tartunnoilta vältytään.

Etätyöjärjestelyistä huolimatta STUK huolehtii, että ympäristön säteilyvalvonta toimii ja että STUKilla on aina riittävä tieto säteilytilanteesta Suomessa. STUK on myös varmistanut, että sen laboratoriotoiminta jatkuu ja että STUK kykenee vastaamaan virka-apupyyntöihin, joita se voi saada esimerkiksi tullilta tai rajavartiolaitokselta.

STUKin säteilyvaaratilanteita varten rakentamat valmius- ja hälytysjärjestelyt toimivat myös normaalisti.

Valvontaa kohdennetaan riskien mukaisesti

Koronaviruksen aiheuttama tilanne vaikuttaa esimerkiksi STUKin ydinvoimalaitospaikoilla ja muiden toiminnanharjoittajien luona tekemään valvontaan. Paikan päällä tarkastuksia tehdään toistaiseksi vain turvallisuusmerkitykseltään merkittävimmissä kohteissa ja tarkastusjärjestelyissä otetaan huomioon terveysviranomaisten ohjeet lähikontaktin välttämisestä. STUKin valvontakohteissa on yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden kannalta kriittisiä toimijoita, kuten terveydenhuolto ja ydinvoima, joten tartuntariskiin suhtaudutaan erittäin vakavasti. Suurin osa valvonnasta perustuu asiakirjojen tarkastuksiin. Tämä työ jatkuu normaalisti etätyönä.

STUK on myös varmistunut, että ydinvoimayhtiöt ovat varautuneet koronavirustilanteeseen. Merkittävin koronaviruksen mahdollisesti aiheuttama seuraus olisi käyttöhenkilökunnan yhtäaikainen sairastuminen, mikä vaikuttaisi laitosten käyttöön. Sellainenkaan tilanne ei aiheuttaisi suoraan turvallisuusriskiä. Voimayhtiöissä on riittävät varahenkilöjärjestelyt sairastapausten varalle. STUKin näkemyksen mukaan ydinvoimalaitoksilla on varauduttu riskeihin riittävästi ja ydinvoimalaitoksia voidaan käyttää turvallisesti.

”Säteilyturvallisuus Suomessa perustuu viime kädessä säteilyn käyttäjien vastuulliseen toimintaan ja hyvään turvallisuuskulttuuriin. Koronavirus aiheuttaa sen, että STUKin pitää ottaa käyttöön uudenlaisia työtapoja valvontatehtävissä. Säteilyturvallisuus pystytään varmistamaan tässäkin tilanteessa”, toteaa Säteilyturvakeskuksen pääjohtaja Petteri Tiippana.

Talo ja parkkipaikka puolipilvisellä säälläSTUKin parkkipaikalla on tilaa perjantaiaamuna 20.3.2020, kun virkamiehet ovat pääasiassa etätöissä.

Lisätietoja:

Mediapalvelu, puh. 010 850 4761

Stuk.fi: www.stuk.fi
Twitter: www.twitter.com/STUK_FI
Facebook: www.facebook.com/sateilyturvakeskus

Säteilyturvakeskus
Päivitetty
3.12.2021 klo 17:30