Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Säteilyturvakeskus selvittää päiväkotien radonpitoisuudet korkean radonpitoisuuden alueilla

Säteilyturvakeskus selvittää päiväkotien radonpitoisuudet korkean radonpitoisuuden alueilla

26.1.2015 klo 12:23
Tiedote

Säteilylainsäädännön mukaan toiminnanharjoittajan on selvitettävä työpaikkojen, kuten päiväkotien, sisäilman radonpitoisuudet. Toimenpidearvot ylittävät radonpitoisuustiedot toimitetaan Säteilyturvakeskukseen (STUK). Tiedot työpaikkojen radonpitoisuuksista eivät kuitenkaan ole tällä hetkellä kattavia, joten STUK selvittää niiden päiväkotien radonpitoisuuksia, jotka sijaitsevat korkean radonpitoisuuden alueilla. Radon on radioaktiivinen ja syöpää aiheuttava kaasu. Sen tunkeutumista sisätiloihin on mahdollista estää.

Säteilyturvakeskus (STUK) on pyytänyt kaikkia kunnallisia ja yksityisiä päiväkoteja ja ryhmäperhepäiväkoteja korkean radonpitoisuuden alueilla antamaan selvityksen, onko niissä mitattu sisäilman radonpitoisuus. Säteilylainsäädännön mukaan päiväkotien radonpitoisuus on selvitettävä kunnissa, joissa pientaloissa mitatuista radonpitoisuuden vuosikeskiarvoista vähintään kymmenen prosenttia ylittää arvon 400 becquereliä kuutiometrissä. STUKin internetsivuilla on lista näistä kunnista.

Niiden päiväkotien ja ryhmäperhepäiväkotien toiminnanharjoittajien, joihin STUK on ottanut yhteyttä, tulee antaa selvitys radonista. Jos radonmittausta ei ole vielä tehty, on mittaus aloitettava viimeistään helmikuun 2015 lopulla. Jos edellisestä radonmittauksesta on kulunut yli kymmenen vuotta tai jos edellisen mittauksen jälkeen tiloissa on tehty merkittäviä rakennustöitä, on radonpitoisuus syytä mitata uudelleen. Radonmittaus ei yleensä ole tarpeen rakennuksen toisessa tai ylemmissä kerroksissa.

”Kaksi kolmasosaa päiväkodeista on jo antanut selvityksensä siitä, onko radon jo mitattu tai onko mittaus tarkoitus tehdä. Korkean radonpitoisuuden kunnissa asuvien vanhempien kannattaa tiedustella oman lapsen päivähoitopaikan tilannetta”, sanoo tutkija Katja Kojo STUKista.

Tavoitteena on pienentää lasten ja työntekijöiden säteilyaltistusta

Sisäilman radon on toiseksi yleisin tunnettu keuhkosyövän aiheuttaja. Hankkeen tarkoituksena on vähentää lasten ja henkilökunnan altistumista radioaktiiviselle radonkaasulle päiväkodeissa.

Radon on maaperästä sisäilmaan kulkeutuva näkymätön ja hajuton radioaktiivinen jalokaasu. Pitkäaikainen oleskelu suuressa radonpitoisuudessa lisää riskiä sairastua keuhkosyöpään. Sisäilman radon aiheuttaa Suomessa arviolta 300 keuhkosyöpää vuosittain. Radonpurkeilla tehtävillä mittauksilla tunnistetaan ne päiväkotirakennukset, joissa lasten ja työntekijöiden radonaltistus edellyttää lisäselvitystä ja mahdollisesti päiväkodin korjausta radonpitoisuuden alentamiseksi. Tässä hankkeessa ei selvitetä radonpitoisuuksia perhepäivähoitopaikoissa.

Lisätietoa työpaikkojen radonmittauksista

Radon kannattaa mitata myös kodeissa

Myös kodeissa kannattaa huolehtia siitä, että sisäilmassa ei ole liikaa radonia.

Suomen rakentamismääräyskokoelman mukaan uusi asunto tulee suunnitella ja rakentaa siten, että radonpitoisuuden vuosikeskiarvo ei ylittäisi arvoa 200 becquereliä kuutiometrissä.

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaan asunnon huoneilman radonpitoisuuden vuosikeskiarvon ei tulisi ylittää arvoa 400 becquereliä kuutiometrissä.  EU:n direktiivin mukaan uusi enimmäisarvo on vuodesta 2018 alkaen korkeintaan 300 becquereliä.

Radonpitoisuus selviää vain mittaamalla. Mittaus tehdään 1.11. - 30.4. välisenä aikana. Mittausaika on vähintään kaksi kuukautta, joten mittaus on aloitettava helmikuun loppuun mennessä.

Mittaaminen  on helppoa ja sen voi tilata esimerkiksi STUKin radonmittauspalvelusta.

Lisätietoja:
Tutkija Katja Kojo, puh. (09) 759 88 472
Tiedottaja Riikka Laitinen-Sorvari, puh. (09) 759 88 210

Radon
Päivitetty
10.12.2015 klo 14:19