Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Säteilyturvakeskus avasi avoimen datan verkkopalvelun

Säteilyturvakeskus avasi avoimen datan verkkopalvelun

1.12.2015 klo 09:30
Verkkouutinen

Säteilyturvakeskuksen (STUK) avoimen datan verkkopalvelusta on saatavissa STUKin ylläpitämän automaattisen ulkoisen säteilyvalvontaverkon mittaustiedot sekä ulkoilman radioaktiivisuusvalvonnan mittaustulokset. Verkkopalvelu on toteutettu yhteistyössä Ilmatieteen laitoksen kanssa.

Avoimen datan verkkopalvelusta on ensi vaiheessa saatavissa ulkoisen säteilyn valvontaverkon annosnopeuden mittaustulokset vuodesta 2010 alkaen sekä ilman radioaktiivisuusvalvonnan mittaustulokset vuodesta 2008 alkaen. Aineisto ovat koneluettavassa muodossa.

Kansalaiset ja yritykset voivat hakea palvelusta näiden valvontaohjelmien tuottamaa mittausdataa omiin tai kaupallisiin tarkoituksiin.

Tavoitteena on lisätä verkkopalvelun kautta avattavia aineistoja vaiheittain ympäristön säteilyvalvontaohjelmaan kuuluvien osaohjelmien mittaustuloksilla.

Palvelun teknisen toteutuksen on tehnyt Ilmatieteen laitos, joka avasi oman avoimen datan portaalinsa vuonna 2013. Verkkopalvelusta on STUKin aineistojen lisäksi saatavilla kattavasti Ilmatieteen laitoksen tietoaineistoja, kuten säähavainto- ja ennustedataa.

Ulkoisen säteilyn valvonta

Ulkoisen säteilyn tasoa valvotaan automaattisella säteilyvalvontaverkolla, johon kuuluu noin 250 mittausasemaa eri puolilla Suomea. Mittausasemat mittaavat ulkoisen säteilyn annosnopeutta kymmenen minuutin välein.
 
Suomen taustasäteily vaihtelee normaalisti välillä 0,05 - 0,30 mikrosievertiä tunnissa. Valvontaverkolla on kaksi päätehtävää. Ilmoittaa, jos ulkoisen säteilyn annosnopeus ylittää asemankohtaisen ilmoitusrajan sekä tuottaa reaaliaikainen säteilytilannekuva Suomesta.

Ilman radioaktiivisuuden valvonta

Ulkoilman radioaktiivisuutta valvotaan Suomessa kahdeksalla paikkakunnalla, Imatralla, Ivalossa, Helsingissä, Jyväskylässä, Kajaanissa, Kotkassa, Rovaniemellä sekä Sodankylässä. Valvonta-asemilla pumpataan suuria määriä ilmaa radioaktiiviset aineet pidättävän suodattimen läpi.

Suodattimia vaihdetaan 3 - 7 vuorokauden välein, jonka jälkeen suodattimiin kertyneet aineet analysoidaan laboratoriossa.

STUKin avoimen datan verkkopalvelu täyttää INSPIRE-direktiivin vaatimukset. Näitä ovat esimerkiksi datan metatieto, paikkatietoaineistot sekä verkkopalvelut, kuten katalogi sekä katselu- ja latausrajapinnat. Avointa dataa tulee jakaa Open Geospatial Consortium -standardien mukaisesti.

Avoin data STUKin internetsivuilla

www.stuk.fi/avoin-data

STUKin internetsivuilta löytyy tarkempaa tietoa palvelusta ja avatuista aineistoista.

STUK kehittää verkkopalvelua tietoaineistojen käyttötarpeiden ja käyttäjien palautteen perusteella. Siksi hakupalvelun käyttö vaatii rekisteröitymisen.

Lisätietoja:

Tietohallintopäällikkö Kaj Vesterbacka, puh. (09) 759 88 651
Tiedottaja Riikka Laitinen-Sorvari, puh. (09) 759 88 210

Säteilyturvakeskus
Päivitetty
10.12.2015 klo 12:50