Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Säteilyturvakeskus aloittaa syksyllä YT-neuvottelut

Säteilyturvakeskus aloittaa syksyllä YT-neuvottelut

25.8.2014 klo 11:00
Tiedote

Säteilyturvakeskuksen (STUK) valtion budjetista saama vuosittainen rahoitus vähenee vuoteen 2017 mennessä noin kolmella miljoonalla eurolla. STUK pyrkii sopeutumaan tilanteeseen vähentämällä eräitä  toimintojaan ja muokkaamalla organisaatiotaan. Sen täytyy varautua myös tilanteeseen, jossa työntekijöitä joudutaan irtisanomaan.

YT-menettely aloitetaan syksyllä. Neuvotteluesitys tehdään syyskuun aikana ja neuvottelut käynnistetään viimeistään lokakuussa. Koska tällä hetkellä ei ole täsmällistä tietoa STUKia koskevan määrärahaleikkauksen suuruudesta, ei ole myöskään täsmällistä arviota siitä, kuinka montaa työntekijää YT-neuvottelut koskevat.

Leikkausten takia STUK suunnittelee uudelleen budjettirahoitteisen toimintansa. Muutokset koskevat etenkin tutkimus- ja kehitystoimintaa. Esimerkiksi Rovaniemellä sijaitsevan Pohjois-Suomen laboratorion lopettamista harkitaan. Lopettamisuhan alla on myös tutkimus, jolla selvitetään suomalaisten altistumista ympäristön säteilylähteille sekä biodosimetria, jolla pystytään selvittämään kromosominäytteistä, kuinka suurelle säteilymäärälle ihmiset ovat onnettomuuksissa altistuneet. STUKin osaaminen ja palvelukyky etenkään onnettomuustilanteissa ei toimintojen lopettamisen jälkeen ole sama kuin ennen.

STUKin tekemä säteilyn käyttöön ja ydinvoimaan liittyvä valvontatyö on sen sijaan maksullista toimintaa, ja sen kustannukset laskutetaan valvottavilta.

Lisätietoja:
Johtaja Hannu Koponen, puh. (09) 759 88 202

www.stuk.fi
www.facebook.com/sateilyturvakeskus
www.twitter.com/STUK_FI

STUK
Päivitetty
10.12.2015 klo 14:26