Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Säteilyturvakeskuksen määräys korkea-aktiivisen umpilähteen aktiivisuuden arvoista

Säteilyturvakeskuksen määräys korkea-aktiivisen umpilähteen aktiivisuuden arvoista

4.2.2019 klo 16:28
Verkkouutinen

Säteilyturvakeskus on antanut Säteilylain (859/2018) 75 §:n 5 momentin nojalla määräyksen korkea-aktiivisen umpilähteen aktiivisuuden arvoista. Määräys astui voimaan 31.1.2019.

Määräyksen myötä korkea-aktiivisten umpilähteiden aktiivisuuden arvot nousevat useimmilla radionuklideilla aiempaan verrattuna. Kahdella radionuklidilla (Pu-238 ja Am-241) korkea-aktiivisen umpilähteen aktiivisuuden arvot laskevat.

Säteilylaissa on erityisiä korkea-aktiivisia umpilähteitä koskevia säännöksiä ja myös säteilylain 55 §:n nojalla vakuuden määräämisen perusteissa sovelletaan tässä määräyksessä esitettyjä arvoja. Muutoksena aiempaan, vakuus asetetaan jokaiselle korkea-aktiiviselle umpilähteelle sekä suurille käsiteltäville ja hallussapidettäville määrille radioaktiivisia aineita. Kaikki korkea-aktiiviset umpilähteet ovat myös erityisten turvajärjestelyjen piirissä. Säteilylähteiden turvajärjestelyistä on annettu Säteilyturvakeskuksen määräys S/3/2018.

Korkea-aktiivisen umpilähteen määritelmässä suuri muutos on siinä, että aikaisemmin aktiivisuuden arvo määriteltiin umpilähteen valmistajan antaman sertifikaatin perusteella, mutta nyt radioaktiivisen aineen hajoaminen otetaan huomioon ja aktiivisuuden arvo määritellään nykyhetkellä. Toiminnanharjoittajia koskevat velvoitteet asetetaan siis aiempaa turvallisuusperusteisemmin.

Määräys saattaa korkea-aktiivisen umpilähteen aktiivisuuden arvot vastaamaan 15.12.2018 voimaan tulleen uuden säteilylain säädöksiä sekä direktiivissä 2013/59/Euratom esitettyjä arvoja.

Suomessa on pääasiassa teollisuuden käytössä noin 5900 radioaktiivisia aineita sisältävää umpilähdettä. Niitä käytetään esimerkiksi erilaisissa teollisuuden mittalaitteissa.

Linkki säteilylakiin

Linkki määräykseen

Lisätietoja:

Toimistopäällikkö Santtu Hellstén, +358 9 759 88 221, Santtu.Hellsten(a)stuk.fi

 

Säteily työssä
Päivitetty
11.2.2019 klo 11:09