Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Olkiluodon ydinvoimalaitoksen vuosihuolto on tältä vuodelta ohi ja valvottu

Olkiluodon ydinvoimalaitoksen vuosihuolto on tältä vuodelta ohi ja valvottu

9.6.2020 klo 08:15
Verkkouutinen

Koronaepidemian takia alkuperäisestä suunnitelmasta lyhentynyt Olkiluodon ydinvoimalaitoksen käyvien voimalaitosyksiköiden vuosihuoltorupeama on tältä vuodelta ohi. STUK antoi laitoksen ykkösyksikölle käynnistysluvan ja Teollisuuden Voima Oyj (TVO) käynnisti sähköntuotannon 8.6. STUK valvoo ydinvoimalaitosten vuosihuoltoja sekä niiden valmisteluja. Vastuu huoltojen ja laitoksen käytön turvallisuudesta on aina laitoksen luvanhaltijalla, ydinvoimalaitosyhtiöllä.

Koronaepidemian takia TVO siirsi joitain voimalaitoksen ykkösyksikölle suunnittelemiaan töitä myöhemmin tehtäväksi.  Näin se pystyi vähentämään vuosihuoltoon osallistuvien työntekijöiden määrää ja siten suojelemaan työntekijöitä koronavirukselta. Vuosihuolloissa oli käytössä myös paljon  erityisjärjestelyitä tartuntojen ehkäisemiseksi.

Voimalaitoksen kakkosyksikön polttoaineenvaihtoseisokki alkoi 10.5. ja päättyi 21.5. Koronatilanne ei vaikuttanut kakkosyksikön huoltoon, mutta ykkösyksikölle suunniteltuun suurempaan huoltoon tuli tilanteen takia muutoksia.

TVO siirsi myöhemmin tehtäväksi muun muassa sellaisia huoltotöitä, joille ei ollut välitöntä tarvetta. STUK hyväksyi esimerkiksi käyttöluvan uusinnan yhteydessä edellytetyn primääripiirin painekokeen tehtäväksi vuoden 2021vuosihuollossa. Reaktoripainesäiliön lujuusanalyysin tulokset ja hyvät kokemukset OL2:n painekokeesta viime vuonna tukevat sitä, että painekokeen siirtäminen vuodella ei vaaranna laitoksen turvallisuutta. Ykkösyksikön vuosihuolto alkoi 24.5. ja päättyi 8.6.

Projektipäällikkö Niko Mononen kertoo, että koronan aiheuttaman tilanteen takia STUK muokkasi tarkastus- ja valvontarutiinejaan jonkin verran. STUKin tarkastajien ja vuosihuoltotyötä tekevien terveydestä pidettiin huolta. STUK teki esimerkiksi laitospaikalla vain välttämättömäksi katsotut tarkastukset ja valvoi eri valvonnan kohteita entistä enemmän etäyhteyksien avulla.

Vuosihuoltoja oli valvomassa noin 30 STUKin asiantuntijaa, puolet laitospaikalla ja puolet etäyhteyksien päässä. Normaalistikin suuri osa vuosihuoltojen valvonnasta on dokumenttien tarkastamista, joka ei edellytä käyntiä laitospaikalla. Niko Mononen korostaa, että uusilla tavoillakin valvonta tehtiin samalla tarkkuudella ja samassa laajuudessa kuin ennenkin.

Vuosihuoltoon osallistuneiden työntekijöiden säteilysuojelu sujui suunnitelmien mukaisesti. Työntekijöiden saamat säteilyannokset alittivat selvästi sekä säteilyasetuksessa asetetut annosrajat että voimayhtiön itselleen asettamat annosrajoitukset.

Lisätietoja
Projektipäällikkö Niko Mononen, puh. (09) 759 88 429
Mediapuhelin 010 850 4761

Ydinturvallisuus
Päivitetty
9.6.2020 klo 09:17