Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Sakkoja luvattomasta röntgenlaitteesta

Sakkoja luvattomasta röntgenlaitteesta

14.11.2019 klo 13:30
Verkkouutinen

Pirkanmaan käräjäoikeus on tuominnut kierrätysmetallialan yrittäjän sakkorangaistukseen säteilyrikkomuksesta.

Yrittäjä oli vuonna 2017 vuokrannut röntgenlaitteen metallien analysointia varten. Hän ei kuitenkaan hakenut laitteelle säteilylaissa edellytettyä turvallisuuslupaa. Koska lupaa ei haettu Säteilyturvakeskuksen (STUK) kehotuksesta huolimatta, STUK teki asiasta poliisille tutkintapyynnön. Käräjäoikeus antoi asiasta tuomion elokuussa. Tuomio on lainvoimainen.

STUKin tarkastaja Heli Hoilijoki muistuttaa, että Suomessa on yritysten käytössä tuhansia röntgenlaitteita ja radioaktiivisia aineita sisältäviä laitteita. Käyttäjien ja sivullisten turvallisuuden takaamiseksi yrityksillä on oltava STUKin myöntämä turvallisuuslupa. Lupaa varten on oltava muun muassa nimettynä säteilyturvallisuusvastaava, jolla on asianmukainen säteilyturvallisuuskoulutus.

”Lupajärjestelmä on osoittautunut toimivaksi, röntgenlaitteita myyvät yritykset ilmoittavat vuosittain STUKiin myymänsä röntgenlaitteet ja näiden ilmoitusten perusteella luvattomat röntgenlaitteet tulevat STUKin tietoon”, toteaa tarkastaja Hoilijoki.

Lisätietoja:
Tarkastaja Heli Hoilijoki, puh. (09) 759 88 2324
Mediapalvelu, puh. 010 850 4761

 

Säteily työssä
Päivitetty
14.11.2019 klo 13:33