Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Sairaaloiden ilmoitukset vaaratilanteista auttavat kehittämään säteilyturvallisuutta

Sairaaloiden ilmoitukset vaaratilanteista auttavat kehittämään säteilyturvallisuutta

1.9.2015 klo 09:30
Tiedote

Terveydenhuollon röntgentoiminnan, sädehoidon ja isotooppilääketieteen yksiköiden ilmoitukset poikkeavista tapahtumista auttavat parantamaan säteilyturvallisuutta ja vähentämään vaaratilanteita.

Mikäli terveydenhuollon röntgentoiminnassa, sädehoidossa tai isotooppilääketieteessä tapahtuu jotain, mikä vaarantaa työntekijöiden, ympäristön tai potilaiden säteilyturvallisuutta, ilmoittavat sairaalat tapahtuneesta Säteilyturvakeskukselle (STUK). Ilmoitukset auttavat STUKia kiinnittämään tarkastuksissaan huomiota oikeisiin asioihin, jakamaan tietoa myös muille toimijoille sekä kehittämään toimintatapoja ja ohjeistusta yhteistyössä säteilyn käyttäjien kanssa.

Ilmoitetuista tapauksista päästään myös keskustelemaan yhteisissä koulutustilaisuuksissa, mikä puolestaan auttaa säteilyä käyttäviä yksiköitä ja alan ammattilaisia oppimaan toisiltaan ja havaitsemaan parantamisen paikkoja myös omassa toiminnassaan.

Ilmoituskäytännön vakiintumisen myötä ilmoitusten määrä on jatkuvasti kasvanut. Kun vuonna 2010 STUK sai ilmoituksen alle kymmenestä tapahtumasta, vuonna 2014 ilmoituksia tehtiin jo lähemmäs sata. Ilmoitusten määrän lisääntyminen ei kerro poikkeavien tapahtumien yleistymisestä vaan vastuullisen, avoimuuteen perustuvan turvallisuuskulttuurin kehittymisestä.

Viallinen röntgenlaite aiheutti ylimääräisen säteilyannoksen suurelle potilasjoukolle

Viimeisin ilmoitus poikkeavasta tapahtumasta tuli STUKille elokuun alussa. Päijät-Hämeen keskussairaan ilmoituksen mukaan suuri joukko potilaita sai touko-kesäkuun aikana röntgenkuvauksessa tarpeettoman suuren säteilyannoksen.

Yli 600 potilasta oli kuvattu röntgenlaitteella, jonka valotusautomaatin vikaa ei oltu havaittu ja siten kaikissa kuvauksissa käytettiin tukevalle henkilölle mitoitettua säteilyarvoa. Tällöin säteilymäärä oli noin viisinkertainen verrattuna arvoon, jota käytetään normaalipainoisia potilaita kuvattaessa. Yksittäisen potilaan saama ylimääräinen annos oli kuitenkin niin pieni, ettei sillä ole terveydellistä merkitystä. Viallisella laitteella ei kuvattu lapsia.

Vika havaittiin kesäkuun lopussa, minkä jälkeen laitetta ei käytetty ennen, kun se korjattiin 2.7.2015.

”Potilaalle kuvauksesta aiheutuva tyypillinen annos on noin 0,05 millisievertiä. Viallisella laitteella annos oli enimmillään 0,3–0,35 millisievertiä. Ylimääräinen annos oli siis enimmillään noin 0,3 millisievertiä, mikä vastaa annosta, jonka ihminen saa noin kuukaudessa normaalista elinympäristönsä taustasäteilystä. Tällaisista säteilyannoksista ei ole terveydellistä haittaa”, toteaa Teemu Siiskonen Säteilyturvakeskuksen (STUK) säteilytoiminnan turvallisuutta valvovalta osastolta.

Hänen mukaansa tapaus on kuitenkin poikkeuksellinen Suomessa sikäli, että viallisella laitteella ehdittiin kuvata suuri joukko potilaita.

”On tärkeää, että tapahtuman syyt selvitetään ja tietoa tapahtumasta jaetaan ja siten pyritään varmistamaan, ettei vastaavia tai mahdollisesti vakavampia tilanteita pääsisi jatkossa syntymään.”

STUKin internetsivuilta löytyvät kuvaukset kaikista STUKille ilmoitetuista terveydenhuollon säteilyn käytön poikkeavista tapahtumista. Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista edellyttää ilmoittamaan vaaratilanteet myös Valviraan.

Poikkeavat tapahtumat terveydenhuollossa

Lisätietoja

Toimistopäällikkö Teemu Siiskonen, puh. (09) 759 88 318
Tiedottaja Leena Hietanen, puh. (09) 759 88 215
 

STUK – Säteilyturvakeskus
Säteilyturvakeskus on säteily- ja ydinturvallisuutta valvova viranomainen. Sen tavoitteena on ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön ja tulevien sukupolvien suojelu säteilyn haitallisilta vaikutuksilta. STUK asettaa ydin- ja säteilyturvallisuutta koskevia vaatimuksia ja valvoo niiden täyttymistä. Valvonnan kohteina ovat ydinvoimalaitokset ja muut ydinlaitokset, ydinmateriaalit sekä ydinjätteiden loppusijoitus. STUK myöntää säteilyn käyttöön liittyvät luvat ja valvoo säteilyn käyttöä terveydenhuollossa ja teollisuudessa sekä tarkkailee säteilyn esiintymistä ympäristössä. Säteilyturvakeskus hoitaa myös ympärivuorokautista päivystystä ydinonnettomuuksien ja muiden säteilyvaaratilanteiden varalta.

 

Säteily terveydenhuollossa
Päivitetty
10.12.2015 klo 14:22