Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null SAFIR2014-tutkimusohjelma on kasvattanut uusia ydinturvallisuusosaajia

SAFIR2014-tutkimusohjelma on kasvattanut uusia ydinturvallisuusosaajia

19.3.2015 klo 15:00
Tiedote

Nelivuotinen ydinvoimalaitosten turvallisuuden tutkimusohjelma SAFIR2014 on saatu päätökseen. Ohjelman hankkeissa kehitettiin kattavasti kansallista ydinturvallisuusosaamista. Ohjelmassa otettiin huomioon myös Fukushiman onnettomuudesta saadut kokemukset.

Vuonna 2011 alkaneen SAFIR2014-ohjelman tarkoituksena on ollut kehittää ja ylläpitää ydinturvallisuuden asiantuntemusta ja kouluttaa ydinvoima-alalle uusia osaajia sekä mahdollistaa osallistuminen laajoihin kansainvälisiin tutkimushankkeisiin. Ohjelman hankkeissa on myös kehitetty ja uudistettu tutkimusinfrastruktuuria. SAFIRin seuraavaa nelivuotisohjelma jatkuu vuoteen 2018.

”SAFIR-tutkimusohjelma on STUKille tärkeä, sillä ilman sen kaltaista kattavaa ohjelmaa ei Suomessa olisi mahdollista ylläpitää ydinturvallisuusvalvonnassa tarvittavaa osaamista ja ydinteknistä asiantuntemusta. Tutkimusohjelmalla on myös merkittävä koulutustehtävä. SAFIR2014-ohjelman aikana monia ydinvoimalaitosten rakentamiseen ja käyttöön osallistuneita asiantuntijoita on jäänyt eläkkeelle. Ohjelman hankkeet ovat mahdollistaneet eri sukupolvien asiantuntijoiden yhteistyön ja siten tiedon siirron sukupolvelta toiselle”, kertoo ohjelman johtoryhmän puheenjohtaja, apulaisjohtaja Marja-Leena Järvinen Säteilyturvakeskuksesta.

Suurin osa Suomen julkisesta ydinturvallisuustutkimuksesta vuosina 2011–2014 tehtiin SAFIR2014-ohjelman puitteissa. Kattava kansallinen tutkimusohjelma sai tunnustusta myös viime keväänä Wienissä järjestetyssä kuudennessa ydinturvallisuuskonventiokokouksessa. Erityistä kiitosta sai se, miten ohjelmaa päivitettiin Fukushiman oppien perusteella.

SAFIR2014-ohjelmaan käytettiin noin kymmenen miljoonaa euroa ja 70 henkilötyövuotta vuosittain. Ohjelman päärahoittaja oli valtion ydinjätehuoltorahasto. Toinen suuri rahoittaja oli Teknologian tutkimuskeskus VTT. SAFIR2014-ohjelmaan käytettävät ydinjätehuoltorahaston rahat tulevat suomalaisilta ydinvoimayhtiöiltä. Ohjelman puitteissa toteutettiin 50 erillistä tutkimushanketta. Ohjelman koordinoinnista vastasi VTT.

SAFIR2014-tutkimusohjelman loppuseminaari järjestetään 19.–20.3.2015 Espoon Hanasaaressa. Seminaari kerää yhteen lähes 200 ydinturvallisuusasiantuntijaa ja -tutkijaa eri maista. Seminaarissa esitellään tutkimushankkeen tärkeimpiä saavutuksia ja tieteellisiä tuloksia.

Lisätietoja:
Apulaisjohtaja Marja-Leena Järvinen, STUK, puh. (09) 759 88 304
Tiedottaja Leena Hietanen, STUK, puh. (09) 759 88 215

SAFIR2014-tutkimusohjelman sivut
SARIR2018-tutkimusohjelman sivut

Ydinturvallisuus
Päivitetty
10.12.2015 klo 14:20