Sisältöjulkaisija

null Saastuttaako uraanikaivos lähivesistöt, pohjaveden ja maaperän?

Saastuttaako uraanikaivos lähivesistöt, pohjaveden ja maaperän?

13.8.2015 klo 11:10

Maa- ja kallioperässä luontaisesti esiintyviä radioaktiivisia aineita liukenee aina myös pohjavesiin. Alueilla, joissa maaperässä on runsaasti uraania, sen pitoisuus pohjavedessä voi olla normaalistikin korkea. STUKissa mitattu korkein kalliopohjaveden uraanipitoisuus on ollut 12 400 mikrogrammaa litrassa (µg/l).

Ympäristöllisesti korkealaatuisessa uraanikaivostoiminnassa lähtökohtana on, ettei lähivesistöjä tai maaperää saastuteta, mihin sisältyy myös se, ettei pohjavettä saastuteta. Tämä edellyttää muun muassa suljettuja vedenkäsittelyjärjestelmiä, tiiviisti vuorattuja lietealtaita sekä toiminnassa syntyvien radioaktiivisten jätteiden käsittelyä ja loppusijoitusta niin, että ne voidaan eristää pohjavesiympäristöstä.

Kaivokset
Päivitetty
13.8.2015 klo 11:11