Sisältöjulkaisija

null Saadaanko mittauksin tarpeeksi nopeasti tieto Suomen lähialueella tapahtuneesta ydinonnettomuudesta?

Saadaanko mittauksin tarpeeksi nopeasti tieto Suomen lähialueella tapahtuneesta ydinonnettomuudesta?

7.8.2015 klo 12:24

Lähtökohtana on, että tieto ydinlaitoksella tapahtuneesta onnettomuudesta ja mahdollisesta radioaktiivisten aineiden päästöstä ympäristöön saadaan ennen päästöpilven kulkeutumista maahamme. Tällöin suojaustoimet voidaan aloittaa ennen kuin radioaktiiviset aineet edes havaitaan mittauksin. Ilmoitusjärjestelyt perustuvat maiden kahden- ja monenkeskisiin sopimuksiin.

Vaikka tietoa radioaktiivisten aineiden päästöstä ympäristöön ei saataisikaan, niin pienikin nousu Suomen säteilytasossa havaitaan nopeasti ja luotettavasti valvontaverkkomme avulla. Suomessa on noin 300 automaattista ulkoisen säteilyn mittausasemaa. Säteilyturvakeskuksen päivystävä säteilyasiantuntija saa heti tiedon, jos asemilla mitataan normaalia taustasäteilyä korkeampia arvoja. Tarkistustoimet käynnistetään välittömästi.

Lisätietoa

Säteilyvaaraan varautuminen
Päivitetty
7.8.2015 klo 12:28