Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Röntgenlaitteen virhekytkentä aiheutti keuhkokuvauksissa vähäistä ylimääräistä säteilyaltistusta

Röntgenlaitteen virhekytkentä aiheutti keuhkokuvauksissa vähäistä ylimääräistä säteilyaltistusta

30.6.2016 klo 09:28
Verkkouutinen

Röntgenlaitteiston virheellisen kytkennän vuoksi suuri joukko potilaita on saanut hyvin pienen ylimääräisen säteilyannoksen keuhkoröntgenkuvauksissa Porvoon läntisellä terveysasemalla. Virheelliselläkin kytkennällä potilaiden tutkimuksissa saamat annokset alittavat Säteilyturvakeskuksen (STUK) ohjearvot.

Röntgenlaitteistossa on ollut virheellinen kytkentä oletettavasti laitteiston vuonna 2008 tehdystä asennuksesta alkaen. Kahdeksan vuoden aikana sillä on ehditty ottaa noin 15000 keuhkokuvaa. Muihin kuin keuhkokuviin väärä kytkentä ei ole käytännössä vaikuttanut.

”Porvoon läntisellä terveysasemalla on pystytty pitämään keuhkokuvauksesta aiheutuvat annokset lähtökohtaisesti hyvin alhaisina. Vaikka virhekytkennästä on nyt aiheutunut potilaille ylimääräistä altistusta, jää potilaan saama kokonaisannos selvästi alle STUKin tällaisille tutkimuksille määrittelemän ohjearvon eli niin sanotun vertailutason”, STUKin säteilyn käyttö terveydenhuollossa -yksikön tarkastaja Atte Lajunen selventää.

Lajusen mukaan ylimääräisellä annoksella ei käytännössä ole mitään terveysvaikutusta, ei edes lapsipotilaille. Ylimääräinen annos on ollut noin 0,015 millisievertiä, mikä vastaa annosta, jonka ihminen saa puolessatoista päivässä normaalista elinympäristönsä taustasäteilystä.

”Virhekytkentään ei ole kiinnitetty huomiota luultavasti siksi, että annokset ovat siitä huolimatta olleet niin alhaiset. Se ettei virhettä huomattu kahdeksaan vuoteen, antaa kuitenkin syytä käydä läpi toiminnan laadunvalvontaa. Virhekytkentä on nyt korjattu. On tärkeää, että tapahtumasta opitaan ja siten pyritään varmistamaan, ettei vastaavia tilanteita pääsisi jatkossa syntymään.”

STUKin internetsivuilta löytyvät kuvaukset kaikista STUKille ilmoitetuista terveydenhuollon säteilyn käytön poikkeavista tapahtumista. Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista edellyttää ilmoittamaan vaaratilanteet myös Valviraan.

Poikkeavat tapahtumat terveydenhuollossa

Lisätietoja

Tarkastaja Atte Lajunen, puh. (09) 759 88 794
Tiedottaja Leena Hietanen, puh. (09) 759 88 215

Säteily terveydenhuollossa