Sisältöjulkaisija

null Rikastuvatko radioaktiiviset aineet louhinta-alueilla kasveihin ja eläimiin?

Rikastuvatko radioaktiiviset aineet louhinta-alueilla kasveihin ja eläimiin?

13.8.2015 klo 11:09

Normaalistikin kasveissa ja eläimissä – myös ihmisessä – on luonnostaan vaihtelevia, yleensä vähäisiä määriä radioaktiivisia aineita. Jotkut uraanisarjan radioaktiivista aineista (esimerkiksi polonium) saattavat kertyä kaloihin, äyriäisiin tai poronlihaan. Ympäristön kannalta korkealaatuisessa uraanikaivostoiminnassa lähtökohtana on, ettei ympäristöä saastuteta. Tällöin ei ympäröivän alueen kasveihin tai eläimiinkään pääse kertymään poikkeavia määriä radioaktiivisia aineita.

Kaivokset
Päivitetty
13.8.2015 klo 11:10