Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Raportti ydinvoimalaitosten ympäristön valvonnasta vuonna 2020

Raportti ydinvoimalaitosten ympäristön valvonnasta vuonna 2020

3.6.2021 klo 15:51
Tiedote

STUKin valvontaraportti ”Ydinvoimalaitosten ympäristön säteilyvalvonta Suomessa 2020” kertoo, että Loviisan ja Eurajoen Olkiluodon ydinvoimalaitosten ympäristössä ei ole sellaista radioaktiivisutta, jolla olisi merkitystä ympäristön tai ihmisten säteilyaltistuksen kannalta.

Rakkolevänäytteen ottoa Olkiluodon ydinvoimalaitoksen edustallaSTUK mittaa radioaktiivisuutta ydinvoimalaitosten ympäristössä ulkoilmasta ja laskeumasta sekä maa- ja meriympäristöstä otetuista näytteistä. Kuvassa kerätään rakkolevä- eli rakkohaurunäytteitä Olkiluodon ydinvoimalaitoksen edustalla.

Ydinvoimalaitosten turvallisuudesta vastaavat ydinvoimayhtiöt. Ne myös mittaavat ja tarkkailevat myös voimalaitosten ympäristön säteilyä ja radioaktiivisia aineita. Säteilyturvakeskuksen (STUK) valvonta täydentää ja varmentaa voimalaitosyhtiöiden omaa ympäristötarkkailua.

STUK valvoo ympäristön säteilytilannetta keräämällä näytteitä voimalaitostenn lähialueiden maa- ja meriympäristöistä sekä ulkoilmasta. Lisäksi STUK seuraa radioaktiivisten aineiden määriä voimalaitosten lähiympäristössä asuvissa ihmisissä. Yhteensä STUKin valvonnassa kerättiin Loviisan ja Olkiluodon ympäristöstä yli 300 näytettä viime vuonna. 

STUK analysoi ympäristönäytteet omassa laboratoriossaan. Analyysimenetelmiä ovat gammaspektrometria ja radiokemialliset analyysit.

Joka vuosi osassa näytteistä on pieniä määriä voimalaitoksesta peräisin olevia radioaktiivisia aineita. Viime vuonna havaitut radioaktiiviset aineet tai niiden määrät eivät poikenneet merkittävästi aiempina vuosina ympäristöstä tehdyistä havainnoista ja määrät olivat ympäristön ja ihmisten turvallisuuden kannalta merkityksettömiä.

Ydinvoimalaitosten raportoimien päästömittausten tulokset sekä ydinlaitosten oman ympäristövalvonnan havainnot vastaavat STUKin ympäristövalvonnan havaintoja.

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Vesa-Pekka Vartti, etunimi.sukunimi@stuk.fi, 09 759 88 593
Mediapalvelu, puh. 010 850 4761

Säteily ympäristössä
Päivitetty
2.7.2021 klo 13:37