Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Radontalkoiden asukasilta Helsingissä 27.8.: STUK neuvoo, miten kodeissa voidaan torjua radonia

Radontalkoiden asukasilta Helsingissä 27.8.: STUK neuvoo, miten kodeissa voidaan torjua radonia

14.8.2014 klo 12:00
Tiedote

Säteilyturvakeskus (STUK) kertoo asukkaille tarkoitetussa iltatilaisuudessa 27.8. klo 18–20 radonkorjauksista ja radonin torjunnasta uudisrakentamisessa.

STUK ja Helsingin kaupunki järjestävät Helsingissä Roihupellossa radontalkoiden asukasillan (STUK, Laippatie 4, 00880 Helsinki). Asiantuntijat kertovat tilaisuudessa Helsingin radontilanteesta, korjauksista radonpitoisuuden alentamiseksi sekä radonin torjunnasta uudisrakentamisessa. Aikaa on varattu kysymyksille ja neuvonnalle.

Tilaisuuteen voivat osallistua viime talvena radonmittauksen kodissaan tehneet mutta myös muut oman kodin radonpitoisuudesta kiinnostuneet. Radonpitoisuus voi olla haitallisen korkea omakotitaloissa, rivitaloissa sekä kerrostalojen alimmissa kerroksissa. Yleensä radonin määrää huoneilmassa voidaan kuitenkin pienentää edullisesti. Vaivattominta radonin torjunta on, kun se otetaan huomioon jo rakennusvaiheessa.

Radonmittaus tehtiin talven aikana 586 helsinkiläiskotiin

Osana radontalkoita helsinkiläisille pientaloalueille jaettiin kutsu osallistua radontalkoisiin. Asukkaat saivat tilata tarjoushintaisen radonmittauksen. Yhteensä 586 helsinkiläistaloutta mittautti kotinsa radonpitoisuuden, ja tulokset ovat nyt valmistuneet.

Radonpitoisuuksien keskiarvo oli 158 becquereliä kuutiometrissä ja korkeimmat pitoisuudet olivat yli 1000 becquereliä. Asuntojen radonpitoisuuden enimmäisarvo 400 becquereliä kuutiometrissä ylittyi 37 kodissa. Ylitysten määrä oli kuudessa prosentissa mitatuista asunnoista. Osuus on sama kuin helsinkiläisissä asunnoissa aiemmin tehdyissä mittauksissa.

Taloyhtiö vastaa radonkorjauksista

Radonkorjaukset ovat yleensä rakennuksen omistajan kuten taloyhtiön vastuulla. Mikäli rakennuksen omistaja ei ryhdy toimenpiteisiin terveyshaitan poistamiseksi voi terveydensuojeluviranomainen kehottaa asuntojen ja muiden oleskelutilojen haltijoita ja omistajia ryhtymään toimenpiteisiin sisäilman radonpitoisuuden pienentämiseksi silloin, kun radonin vuosikeskiarvo ylittää arvon 400 becquereliä kuutiometrissä.

Radon aiheuttaa 300 keuhkosyöpää vuosittain

Radon on hajuton, mauton ja näkymätön radioaktiivinen jalokaasu, jota syntyy maaperässä uraanin hajoamistuotteena. Sisätiloihin se pääsee mm. lattian raoista.

Radon ja sen hajoamistuotteet kulkeutuvat hengityksen mukana keuhkoihin ja lisäävät keuhkosyövän riskiä. Vuosittain Suomessa sairastuu noin 300 ihmistä radonin aiheuttamaan keuhkosyöpään.

 

Lisätietoja:
Tutkija  Tuomas Valmari, puh. (09) 759 88 471

Radon
Päivitetty
10.12.2015 klo 14:26