Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Radonmittauskausi alkaa marraskuun alussa: Keuhkosyöpää aiheuttava radon kannattaa mitata kodeissa ja työpaikoilla

Radonmittauskausi alkaa marraskuun alussa: Keuhkosyöpää aiheuttava radon kannattaa mitata kodeissa ja työpaikoilla

29.10.2014 klo 11:00
Tiedote

Sisäilmassa oleva radioaktiivinen radonkaasu aiheuttaa Suomessa noin 300 keuhkosyöpää joka vuosi. Ainoa tapa tarkistaa oman kodin radonpitoisuus on mitata se. Hengitysilman radonpitoisuus voi olla liian suuri myös työpaikalla. Työnantajan täytyy mitata työpaikan radonpitoisuus alueilla, joilla radonia esiintyy tavallista enemmän.

Radon on hajuton ja näkymätön radioaktiivinen kaasu, joka pääsee huoneilmaan talon alla olevasta maaperästä erityisesti lämmityskaudella. Radon kannattaakin mitata marraskuun alun ja huhtikuun lopun välisenä aikana, jolloin saadaan luotettava arvio säteilyaltistuksesta. Säteilyturvakeskus (STUK) suosittelee, että radon mitataan kaikissa pientaloissa, rivitaloasunnoissa ja kerrostalojen alimpien kerrosten asunnoissa.

Korkeita radonpitoisuuksia voi löytyä asunnoista ja työpaikoilta kaikkialla Suomessa, mutta suurimmalla todennäköisyydellä niitä löytyy Etelä-Suomesta ja Pirkanmaan alueelta.

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaan asunnon huoneilman radonpitoisuus ei saisi ylittää arvoa 400 becquereliä kuutiometrissä. EU-direktiivin 2013/59/Euratom seurauksena enimmäisarvo lasketaan vuoteen 2018 mennessä 300 becquereliin kuutiometrissä tai sen alapuolelle. Uudet talot on rakennettava niin, että radonpitoisuus on alle 200 becquereliä kuutiometrissä. Säteilyasetuksen mukaan työpaikoilla radonpitoisuus ei saa olla korkeampi kuin 400 becquereliä kuutiometrissä työtilassa, jossa tehdään säännöllistä työtä.

Nyt on aika tilata radonmittaus

Radonmittauksen voi tilata esimerkiksi STUKista. Radon mitataan asunnon koosta riippuen yhdellä tai kahdella mittauspurkilla. Toimistossa riittää yksi purkki noin 200 neliötä kohti ja teollisuushallissa 1 – 2 purkkia/halli. Purkkeja pidetään sisätilassa vähintään kahden kuukauden ajan, jonka jälkeen ne palautetaan STUKiin. Mittauksen tulos valmistuu kahden kuukauden sisällä purkkien palauttamisesta.

STUKin verkkokaupasta tilattaessa yhden mittauspurkin hinta on 53,20 euroa (sis. alv). Mittauksen voi tilata myös puhelimitse 09 759 88 497 (klo 10–14), jolloin yhden purkin hinta on 56,54 euroa (sis. alv).

Jos sisäilman radonpitoisuus osoittautuu korkeaksi, voidaan sitä alentaa kohtuullisin kustannuksin. Lisätietoja radonkorjauksista löytyy Säteilyturvakeskuksen internetsivuilta sekä radonkorjausoppaasta.

Työpaikan radon on mitattava korkean radonpitoisuuden alueilla

Työnantajan on mitattava työpaikan radonpitoisuus kunnissa, joissa radonia esiintyy tavallista enemmän. Näissä kunnissa radonpitoisuus on mitattava myös kouluissa, päiväkodeissa ja muissa vastaavissa julkisissa tiloissa. Lista kunnista löytyy STUKin internetsivuilta. Luettelossa olevien kuntien lisäksi työpaikan radon on mitattava muillakin sellaisilla alueilla ja työtiloissa, joissa radonpitoisuuden toimenpidearvo voi ylittyä. Tällaisia ovat esimerkiksi harjualueet sekä maan alla sijaitsevat työtilat. Radonpitoisuutta ei yleensä tarvitse selvittää, jos työpaikka sijaitsee talon toisessa tai sitä ylemmissä kerroksissa.

Työnantajan on tarvittaessa pienennettävä työntekijöiden altistumista radonille esimerkiksi tehostamalla ilmanvaihtoa, tekemällä radonkorjaus tai lyhentämällä työaikoja työpisteissä, joissa on mitattu korkea radonpitoisuus.

Lisätietoja:
Laboratorioinsinööri Tiina Oinas, puh. (09) 759 88 463
Tiedottaja Riikka Laitinen-Sorvari, puh. (09) 759 88 210

Radonmittauksen tilaus ja lisätietoa STUKin internetsivuilla

Radonmittauksen tilaus STUKin verkkokaupasta

Luettelo kunnista, joissa radonpitoisuus tulee mitata

Työpaikkojen radonmittaus

Tietoa radonista

Radon
Päivitetty
10.12.2015 klo 14:30