Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Radonmittauksen ehtii vielä tehdä sekä kotona että työpaikalla

Radonmittauksen ehtii vielä tehdä sekä kotona että työpaikalla

19.2.2015 klo 13:05
Tiedote

Hajuton ja näkymätön radonkaasu on tupakoinnin jälkeen merkittävin keuhkosyövän aiheuttaja. Oman kodin tai työpaikan sisäilman radonpitoisuus selviää vain mittaamalla. Mittauksen tilaaminen onnistuu vielä helmikuun loppuun asti.

Sekä kodin että työpaikan radonpitoisuus määritetään käyttäen radonmittauspurkkia. Radonmittauspurkkia käytettäessä mittausaika on vähintään kaksi kuukautta marraskuun alun ja huhtikuun lopun välisenä aikana. Mittaus on aloitettava helmikuun loppuun mennessä.

Työpaikkojen radon on selvitettävä säteilylainsäädännön perusteella

Jokainen työnantaja on säteilylainsäädännön mukaan velvollinen selvittämään työtilojen radonpitoisuuden. Radonmittaus pitää tehdä, oli kyseessä sitten koulu, päiväkoti, toimisto, halli tai liiketila, jos työtila sijaitsee jossakin niistä 61 kunnasta, jotka on arvioitu korkean radonpitoisuuden alueiksi. STUKin internetsivuilla on lista näistä kunnista.

Korkean radonpitoisuuden kunta-alueiden lisäksi radonpitoisuus pitää mitata työpaikoilla, jotka sijaitsevat harjuilla tai muilla hyvin ilmaa läpäisevillä sora- tai hiekkamuodostumilla. Radonpitoisuus on mitattava myös kaikissa maan alla sijaitsevissa työtiloissa, joissa työskennellään pysyvästi.

Työpaikan radonpitoisuus mitataan rakennuksen alimmassa kerroksessa paikoissa, joissa työskennellään. Toimistoissa riittää yksi mittaus noin 200:aa neliömetriä kohti, teollisuushalleissa 1-2 mittausta/halli. Jokaisessa erillisessä rakennuksessa pitäisi tehdä vähintään yksi mittaus.

Kodissa mittaaminen on vapaaehtoista, mutta järkevää

Maaperän radonpitoinen ilma kulkeutuu asunnon sisäilmaan perustuksissa olevien rakojen sekä huokoisten materiaalien kautta. Sen vuoksi radioaktiivisen radonin pitoisuus pitäisi mitata jokaisessa suomalaisessa pientalossa sekä kerrostalojen alimpien kerrosten asunnoissa.

Radon on radioaktiivinen ja syöpää aiheuttava kaasu. Radonin arvioidaan aiheuttavan noin 300 keuhkosyöpää vuodessa eli joka seitsemäs suomalaisten keuhkosyöpä aiheutuu radonista.

Radonpitoisuus selviää vain mittaamalla. Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeen mukaan mittaus tehdään kahdella mittauspurkilla. Pienissä asunnoissa mittaus voidaan tehdä yhdellä purkilla.

Radonin mittaaminen on helppoa – tilaa mittaus nyt!

Mittauspurkki sijoitetaan asuntoon tai työpaikalle kahdeksi kuukaudeksi, minkä jälkeen purkki palautetaan STUKiin kirjekuoressa. Palautuksen jälkeen mittaustulos postitetaan viimeistään kahden kuukauden kuluessa tilaajalle. Mittarin analysointi ja tuloskirje sisältyvät mittauspurkin hintaan.

Entä jos radonpitoisuus on korkea?

Korjausmenetelmän valintaan vaikuttavat mitattu radonpitoisuus, rakennuksen alla oleva maaperä, täytemaa, talon rakenteet ja ilmanvaihto. Tehokkain korjausmenetelmä on radonimuri. Joissakin tapauksissa pelkkä ilmanvaihdon tehostaminen voi riittää. Ohjeita radonkorjauksen tekemiseen saa STUKin radonkorjausoppaasta, joka löytyy STUKin internetsivuilta (www.stuk.fi/radonkorjausopas).

Lisätietoa työpaikkojen radonmittauksesta
Lisätietoa asuntojen radonmittauksesta
Tilaa radonmittaus

Lisätietoja:
Laboratorioinsinööri Tiina Oinas, puh. (09) 759 88 463
Tiedottaja Hilkka Karvinen, puh. (09) 759 88 478

Radon
Päivitetty
10.12.2015 klo 14:20