Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Radonkorjauskoulutusta Hämeenlinnassa 15.2. - selvityksen mukaan korjaus alentaa radonpitoisuutta jopa yli 90 %

Radonkorjauskoulutusta Hämeenlinnassa 15.2. - selvityksen mukaan korjaus alentaa radonpitoisuutta jopa yli 90 %

25.1.2017 klo 13:26
Tiedote

Säteilyturvakeskus (STUK) järjestää 15.2.2017 radonkorjauksia tekeville yrityksille sekä kiinteistöalan ammattilaisille ja viranomaisille maksuttoman radonkorjauskoulutuksen Hämeenlinnassa. Kanta-Hämeen alueella on korjaamatta vielä tuhansia asuntoja, joissa sisäilman radonpitoisuus on liian korkea. Radonkorjaus on tärkeää, koska radioaktiivinen radonkaasu on Suomessa merkittävä keuhkosyövän aiheuttaja.

Kanta-Hämeen harjualueet kuuluvat Suomen pahimpiin radonalueisiin. Kanta-Hämeen kunnissa on tähän mennessä mitattu sisäilman radonpitoisuus noin 9000 eli noin 16 prosentissa alueen pientaloasunnoista. Yli kolmanneksessa mitatuista asunnoista on radioaktiivista radonkaasua ollut enemmän kuin 200 becquereliä kuutiometrissä. Vajaassa 14 prosentissa radonpitoisuus on ollut niin korkea, yli 400 becquereliä kuutiometrissä, että asunnot pitäisi ehdottomasti korjata pitoisuuden alentamiseksi.

”Kanta-Hämeen alueella on STUKin arvioiden mukaan korjaamatta vielä yli tuhat asuntoa, joissa radonpitoisuus ylittää enimmäisarvon 400 ja tuhansia asuntoja, joissa ylittyy 200 becquereliä kuutiometrissä. Korjaamiseen on olemassa helppoja ja toimivia tapoja, joita nyt järjestettävässä koulutuksessa käydään läpi”, kertoo tarkastaja Olli Holmgren STUKin radon ja terveys -laboratoriosta.

Radonkorjauskoulutus on osa Kanta-Hämeen Ilman radonia -kampanjaa. Kampanjassa STUK tarjoaa vielä tammikuun ajan 11 kunnan asukkaille mahdollisuuden tilata radonmittaus kampanjahintaan.

Radonputkiston aktivointi on tehokkain korjausmenetelmä

Stukin joulukuussa valmistuneen selvityksen mukaan radonputkiston aktivointi eli radonputkistoon asennettavan huippuimurin käyttöönotto on tehokkain radonkorjausmenetelmä. Se alentaa radonpitoisuutta keskimäärin 75–94 prosenttia, parhaimmillaan yli 99 prosenttia.

Radonkorjausmenetelmien tehokkuus -selvityksessä tutkittiin eri korjausmenetelmien vaikutusta asuntojen sisäilman radonpitoisuuteen kyselyn avulla. Tavoitteena oli hankkia yksityiskohtaista tietoa 2000-luvulla tehdyistä radonkorjauksista. Kyselyn tuloksia hyödynnetään radonkorjausten ohjeistuksen ja koulutusmateriaalin kehittämisessä.

”Useissa korjauskohteissa pelkkä radonputkiston aktivointi riittää radonkorjaukseksi”, kiteyttää Olli Holmgren. Jos radonputkistoa ei ole asennettu, lattian alle tehtyyn imukuoppaan yhdistetty radonimuri ja karkeilla hiekka- ja soramailla radonkaivo ovat seuraavaksi tehokkaimpia radonkorjausmenetelmiä.

”Näitä kannattaa käyttää ensisijaisina korjausmenetelminä. Toki myös ilmanvaihdon tulee aina toimia riittävän hyvin ja sitä tulee käyttää oikein. Tiivistämisiä sen sijaan kannattaa käyttää vain tarkoin harkituissa tilanteissa, koska sillä saavutetut radonpitoisuuden alenemat ovat yleensä jääneet pieniksi”, Olli Holmgren summaa.

Selvityksessä nousi esille etenkin yksi korjauksiin liittyvä ongelma. Joka kolmannessa radonimurissa oli havaittu haitallisen paljon jäätä. Jos huippuimuriin kertyy niin paljon jäätä, että imuri pysähtyy, nousee asunnon radonpitoisuus takaisin alkuperäiselle korkealle tasolle. Siksi radonimurin toimintaa kannattaa tarkkailla erityisesti pitkien kovien pakkasjaksojen aikana tai jos katolle kertyy paljon lunta. Radonimurin toimintaa valvovia automaattisia sähköisiä hälytysjärjestelmiä on myös saatavilla. Radonimurin jäätyminen voi johtua muun muassa kosteasta maaperän radonpitoisesta ilmasta tai puutteellisesta lämmöneristyksestä. Jään kertymisen syitä ja seurauksia olisi hyvä tutkia lisää.

Radonkorjausten kustannukset ovat keskimäärin 500 €, jos talon alla on radonputkisto valmiina ja 2400 €, jos putkistoa ei ole. Kustannusten vaihteluväli on varsin suuri kaikilla menetelmillä, joten radonkorjauksen teettäminen yritykseltä kannattaa kilpailuttaa. Radonkorjauksen onnistuminen ja sen pysyvyys kannattaa varmistaa radonpurkkimittauksilla heti korjauksen jälkeen ja myöhemminkin aika ajoin.

Radonkorjausmenetelmien tehokkuus : Ympäristön säteilyvalvonta

Lisätietoja

Tarkastaja Olli Holmgren, puh. (09) 759 88 555
Tiedottaja Leena Hietanen, puh. (09) 759 88 215

 

Radonkorjauskoulutustilaisuuden ohjelma

Aika: Keskiviikkona 15.2.2017 klo 9–16
Paikka: Raatihuone, Valtuustosali, Raatihuoneenkatu 15, 13100 Hämeenlinna

Ohjelma
Luennoitsijat ovat STUKin asiantuntijoita.
08:45 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
09:15 Tilaisuuden avaus
09:20 Ilman radonia -kampanjan esittely
09:30 Radon suomalaisissa asunnoissa, enimmäisarvot, määräykset uudisrakentamisessa, radonlähteet
10:15 Radonin mittaaminen
10:30 Asuntojen radonkorjauksen suunnittelu
10:45 Tauko
11:00 STUKin nettisivut, Facebook, Twitter ja sähköinen uutiskirje
11:10 Radonimuri
11:45 Ilmanvaihtotekniset menetelmät ja tiivistäminen
12:15 Lounas   
13:15 Työpaikkojen ja kerrostalojen radonkorjaukset
13:45 Radonkaivo
14:15 Tauko
14:45 Radon uudisrakentamisessa, ohjeistus ja kokemuksia
15:15 Keskustelu
16:00 Tilaisuus päättyy

Kurssimateriaali ja maksut
Kurssi on osallistujille ilmainen. Asuntojen radonkorjaaminen -oppaan (STUK-A252) saa paikan päältä ilmaiseksi. Oppaan voi myös tulostaa STUKin internetsivuilta maksutta. Osallistujat maksavat lounaan itse, STUK tarjoaa kahvit.

Ilmoittautuminen
Ilmoittautumiset viimeistään maanantaina 13.2.2017: ensisijaisesti sähköpostilla jaana.joenvuori(a)stuk.fi tai myös puhelimitse (09) 759 88 552

Lista radonkorjauksia tekevistä yrityksistä
STUK ylläpitää internetsivuillaan listaa yrityksistä, jotka ovat ilmoittaneet tekevänsä radonkorjauksia ja jotka ovat osallistuneet radonkorjauskoulutukseen. Koulutuksen jälkeen halukkaat voivat jättää yhteystietonsa listaa varten.

Ilman radonia -kampanja Kanta-Hämeessä
STUK järjestää kampanjan yhteistyössä Hämeenlinnan kaupungin viranomaispalveluiden, Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän, Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän sekä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa. Kampanja kattaa 11 kuntaa: Forssan, Hattulan, Hausjärven, Humppilan, Hämeenlinnan, Janakkalan, Jokioisen, Lopin, Riihimäen, Tammelan ja Ypäjän.

STUKin tiedote 24.11.2016: STUK käynnisti radonkampanjan Kanta-Hämeessä

Radon
Päivitetty
3.3.2017 klo 16:04
Asuntojen radonkorjaaminen -oppaan kerrottiin maksavan 19 euroa. Korjattu tekstiin, että opas on ilmainen.