Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Radioaktiivisuuden takia sienten syömistä ei tarvitse välttää

Radioaktiivisuuden takia sienten syömistä ei tarvitse välttää

15.1.2019 klo 17:22
Verkkouutinen

Suomen luonnosta kerätyissä sienissä kuten muissakin luonnontuotteissa on radioaktiivisia aineita. Sienistä aiheutuva säteilyannos on pieni, joten sienten syömistä ei tarvitse välttää tai edes säännöstellä niiden takia. STUK seuraa luonnontuotteiden radioaktiivisuutta säännöllisesti.

Metsäntuotteiden cesium-137 on peräisin pääosin Tšernobylin ydinvoimalaitosonnettomuudesta. Vaikka sienten cesiumpitoisuudet voivatkin ylittää myytävien tuotteiden enimmäisrajan, 600 becquerelia kilossa, voi niitä käyttää ravinnoksi huoletta. 

Sienistä saatavasta cesiumista aiheutuva säteilyannos on keskivertokuluttajalle alle 0,01 millisievertiä vuodessa. Suomalaisten keskimääräinen säteilyannos kaikista lähteistä on noin 3,2 millisievertiä vuodessa. Suomalainen, joka syö paljon eli noin kuusi kiloa sieniä vuodessa ja pääasiassa sieniä, joissa on mahdollisimman suuri radioaktiivisen cesiumin pitoisuus, saa vuodessa alle 0,04 millisievertin lisäannoksen säteilyä. Se on noin sadasosa suomalaisten keskimääräisestä vuotuisesta säteilyannoksesta.

Tšhernobylin ydinvoimalaitosonnettomuudesta peräsin oleva radioaktiivinen laskeuma jakaantui Suomeen hyvin epätasaisesti ja korkean laskeuman alueilla sienten keskimääräinen radioaktiivisuus on keskimäärin suurempi kuin matalan laskeuman alueilla. 

Toisaalta täytyy huomata, että samallakin alueella kasvavien sienien radioaktiivisten aineiden pitoisuudet vaihtelevat suuresti, sillä eri sienilajit keräävät radioaktiivisia aineita eri tavoin. 

Sienistä saatavan säteilyannoksen suuruuteen vaikuttaa myös sienten käsittely ruuaksi valmistuksessa.  Esimerkiksi sienten liottaminen ja keittäminen vähentää jopa 80 prosenttia niiden sisältämästä cesiumista.

Lisää tietoa ja mittaustuloksia STUKin nettisivuilla: https://www.stuk.fi/aiheet/elintarvikkeet-ja-juomavesi/metsamarjat-ja-sienet

Suomalaisten säteilyannoksesta puolet radonista, alle prosentti Tšhernobylistä

Suomalaisen keskimääräinen säteilyannos on noin 3,2 millisievertiä vuodessa. Noin puolet tästä annoksesta aiheutuu sisäilman radonista. Tšernobyl-laskeumasta aiheutuva keskimääräinen annos on alle prosentti suomalaisen vuosittain saamasta annoksesta: https://www.stuk.fi/aiheet/mita-sateily-on/ihmisen-radioaktiivisuus/suomalaisen-keskimaarainen-sateilyannos

Säteily ympäristössä, Elintarvikkeet ja juomavesi
Päivitetty
16.1.2019 klo 10:00