Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Radioaktiivisia jalokaasuja ja jodia tihkui huonetiloihin Olkiluodossa

Radioaktiivisia jalokaasuja ja jodia tihkui huonetiloihin Olkiluodossa

23.6.2016 klo 14:35
Verkkouutinen

Olkiluodon ydinvoimalaitoksen ykkösyksikön vuosihuollon jälkeen kaikki voimalaitoksen poistokaasujärjestelmän säteilymittausjärjestelmän venttiilit eivät ole olleet täysin tiiviitä. Joihinkin turbiinilaitoksen huonetiloihin on tihkunut radioaktiivisia jalokaasuja ja jodia. Huonetiloista osa radioaktiivisista aineista on kulkeutunut ilmastointijärjestelmän kautta ulkoilmaan.

STUKin ydinvoimalaitosten valvonta  -osaston apulaisjohtaja Tomi Routamo toteaa, että STUK sai tapahtumasta ilmoituksen 23.6. Vuoto on vähäinen, eikä se ole vaarantanut laitoksen työntekijöiden turvallisuutta. TVO:n seurannan mukaan tapahtuman takia eniten säteilyä saanut henkilö on saanut 1,8 millisievertin annoksen. Annos on noin puolet siitä, mitä suomalaiset saavat keskimäärin vuodessa.  Säteilytyöntekijöille on asetettu vuotuiseksi annosrajaksi 20 millisievertiä.

Ympäristön säteilyvalvonta ja valmius -osaston johtaja Tarja K. Ikäheimonen STUKista sanoo, että ulkoilmaan päässeet radioaktiiviset aineet saatetaan havaita ulkoilman radioaktiivisuuden mittauksissa. Olkiluodon ykkösyksikköä lähin mittausasema on noin kolmen kilometrin päässä laitoksesta. ”Mittausmenetelmät ovat hyvin herkät, joten hyvin pienetkin määrät radioaktiivista jodia kyllä näkyvät”, toteaa Ikäheimonen. Mittaustulokset saadaan seuraavan kerran ensi viikolla. ”Ei ole kuitenkaan mitään syytä epäillä, että radioaktiivisuutta olisi ympäristössä merkittäviä määriä.”

STUK on myös arvioinut tapahtuman vakavuuden kansainvälisellä ydinlaitostapahtumien INES-asteikolla ja todennut, että tapahtumalla ei ole merkitystä ydinturvallisuuden kannalta. Luokka on siis nolla.

Lisätietoja:

Apulaisjohtaja Tomi Routamo, puh. (09) 759 88 577
Johtaja Tarja K. Ikäheimonen, puh. (09) 759 88 596

Ydinturvallisuus
Päivitetty
27.6.2016 klo 16:06