Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Radioaktiivisia hiukkasia STUKin kerääjien suodattimissa Kotkassa ja Imatralla

Radioaktiivisia hiukkasia STUKin kerääjien suodattimissa Kotkassa ja Imatralla

18.3.2020 klo 09:00
Verkkouutinen

Säteilyturvakeskuksen (STUK) Kotkassa ja Imatralla sijaitsevien pintailman hiukkaskerääjien suodattimiin tarttui maaliskuun alussa radioaktiivisia aineita. Mitatut määrät ja radioaktiivisten aineiden pitoisuudet ulkoilmassa olivat hyvin pieniä mutta kuitenkin mitattavissa. Niillä ei ole minkäänlaista vaikutusta ihmisten tai ympäristön turvallisuuteen.

Mittauksissa löydetyt aineet olivat raudan, mangaanin, koboltin, zirkoniumin ja niobiumin radioaktiivisia isotooppeja ja ne ovat todennäköisesti ydinvoimalaitoksesta peräisin.

Pieniä määriä radioaktiivisia aineita voi vapautua ilmaan esimerkiksi reaktorin huoltotöiden yhteydessä. STUK on selvittänyt, että aineet eivät ole lähtöisin kotimaisilta ydinvoimalaitoksilta.

STUKilla on kahdeksalla paikkakunnalla Suomessa keräysasemat, joilla se seuraa radioaktiivisten aineiden pitoisuutta ilmassa. Kerääjät imuroivat suuria määriä ilmaa, jolloin ilmassa olevat hiukkaset jäävät kerääjien suodattimille. Suodattimista voidaan mitata radioaktiivisuuden määrä ja selvittää, mistä radioaktiivisista aineista on kyse. Menetelmällä havaitaan erittäin pienetkin radioaktiivisten aineiden pitoisuudet.

Mittaustulokset löytyvät STUKin nettisivuilta. Siellä on myös lisää tietoa mittaamisesta.

Lisätietoja:
Mediapalvelu, puh. 010 850 4761

Säteily ympäristössä
Päivitetty
28.8.2020 klo 16:23