Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Radioaktiiviset aineet löytyvät viranomaisten yhteistyöllä

Radioaktiiviset aineet löytyvät viranomaisten yhteistyöllä

17.5.2022 klo 12:50
Tiedote

Säteilyturvakeskus on julkaissut raportin ”Ydinaineiden ja muiden radioaktiivisten aineiden valtakunnallinen havaitsemisarkkitehtuuri”. Raportissa kuvataan viranomaisten ja muiden organisaatioiden yhteistyötä vahingossa tai tahallaan valvonnan ulkopuolelle joutuneiden radioaktiivisten aineiden etsimisessä ja löytämisessä.

Radioaktiivisten aineiden ja ydinaineiden valvontaan ja turvallisuuteen liittyvä toiminta on Suomessa Poliisin, Pelastuslaitoksen, Tullin ja tilanteesta riippuen monen organisaation yhteistyötä. Säteilyturvallisuuteen liittyvä syväosaaminen on Säteilyturvakeskuksessa (STUK).

Viranomaisyhteistyönä tehdyn havaitsemisarkkitehtuurin toimittaja, johtava asiantuntija Kari Peräjärvi STUKista toteaa, että hyvällä havaitsemisarkkitehtuurilla varmistetaan onnistunut ja kustannustehokas viranomaistoiminta, vältetään päällekkäistä tekemistä ja eri viranomaisten toimintojen väliin jääviä aukkoja.

Kari Peräjärven mukaan asiat ovat Suomessa varsin hyvällä tolalla. ”Pelkästään se, että meillä on yhteistyön arkkitehtuuri, joka pystytään kuvaamaan, on hyvä asia”, hän sanoo.

Julkaistu raportti osoittaa Peräjärven mukaan myös sen, että viranomaisyhteistyötä tulee vielä kehittää ja toiminnan resurssointi kaipaa jatkuvaa huomiota. Raportista on myös hyötyä, kun suunnitellaan alaan liittyvää tutkimusta.

Suomen ydinaineiden ja muiden radioaktiivisten aineiden havaitsemisarkkitehtuuri on rakennettu kansallisen CBRNE-strategian pohjalta. CBRNE-lyhenne tulee sanoista chemical, biological, radiological/nuclear, explosives. Kansallisen arkkitehtuurin laatimiseen kehottaa myös Kansainvälisen atomienergiajärjestön IAEA:n suositus.

Tieto liikkuu asiantuntijaa nopeammin

Konkreettisina esimerkkeinä eri toimijoiden yhteistyöstä johtava asiantuntija Kari Peräjärvi mainitsee isoihin kansainvälisiin urheilutapahtumiin liittyvät turvajärjestelyt, joissa varaudutaan myös radioaktiivisten aineiden väärinkäyttöön. Toinen esimerkki on Suomen rajoilla tapahtuva ympärivuorokautinen valvonta, joka kattaa myös radioaktiiviset aineet. Säteilyvalvonta on liitetty operatiivisen viranomaistoiminnan kiinteäksi osaksi, jota STUK asiantuntijuudellaan tukee.

Viime vuosina Suomessa käyttöön otetut tekniset ratkaisut valvonnassa ja tiedonsiirrossa ovat tehostaneet viranomaisvalvontaa ja radioaktiivisten aineiden havaitsemista huomattavasti. Yhä harvemmin STUKin asiantuntija lähtee paikanpäälle tekemään mittauksia, koska muut viranomaiset pystyvät hoitamaan havainnoinnin ja mittaamisen kokonaisuudessaan. Mittaustieto tuloksista kulkee nopeasti ja luotettavasti STUKiin asiantuntijalle, joka tiedon perusteella pystyy antamaan suosituksia tilanteen hoitamiseksi etänä.  

Safety Security Safeguards

Ydin- ja säteilyturvallisuuteen kuuluu, että ydinvoimalaitoksia ja säteilylähteitä teollisuudessa ja terveydenhuollossa osataan käyttää ja käytetään turvallisesti ja se, että vastuullisilla viranomaisilla on tieto siitä, missä ydinaineet ja muut radioaktiiviset aineet ovat. Olennainen osa turvallisuutta on myös lainvastaiseen toimintaan varautuminen ja sen estäminen. Jos vaarallisia radioaktiivisia aineita katoaa tai joutuu vääriin käsiin, ne pitää löytää ja palauttaa valvonnan piiriin.

Englanniksi toimintojen nimet ovat safety, security ja safeguards, kolme ässää. STUKin raportti ”Ydinaineiden ja muiden radioaktiivisten aineiden valtakunnallinen havaitsemisarkkitehtuuri” koskee nimenomaan lainvastaiseen toimintaan varautumista eli security-osuutta.

 

 

 

 

Yhteyshenkilöt:
Johtava asiantuntija Kari Peräjärvi, puh. (09) 759 88 705
Mediapalvelu, Puh: 010 850 4761

Linkit:
Ydinaineiden ja muiden radioaktiivisten aineiden valtakunnallinen havaitsemisarkkitehtuuri
Finnish nuclear security detection architecture for nuclear and other radioactive material out of regulatory control

Tiedote
Radioaktiiviset aineet
Valvonta