Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Radioaktiivisen jodin alkuperä jäi arvoitukseksi

Radioaktiivisen jodin alkuperä jäi arvoitukseksi

21.4.2015 klo 10:00
Verkkouutinen

Maaliskuussa ulkoilmassa havaittu radioaktiivinen jodi on tullut Suomeen itäisestä Euroopasta. Päästölähdettä ei STUKin selvityksissä pystytty löytämään. Suomen lisäksi jodia havaittiin useissa muissakin maissa.

STUK havaitsi maaliskuussa vähäisiä määriä radioaktiivista jodia (I-131) ulkoilmassa. Ensimmäiset havainnot STUK teki Helsingin, Kuopion ja Kotkan ilman radioaktiivisuuden valvonta-asemilla. Myöhemmin radioaktiivista jodia havaittiin Suomen kaikilta kahdeksalta valvonta-asemalta. Kaikissa tapauksissa radioaktiivisen jodin määrät olivat hyvin pieniä, eikä niillä ollut vaikutusta ihmisten terveyteen.

Suomessa havaittu jodi on ilmeisesti peräisin samasta paikasta kuin samoihin aikoihin Virossa, Ruotsissa, Norjassa, Liettuassa ja Puolassa havaittu jodi. Lähde sijainnee ilmavirtausten perusteella tehtyjen arvioiden mukaan itäisessä Euroopassa ja voi olla esimerkiksi radioaktiivisia lääkeaineita valmistava laitos. Yksittäistä päästölähdettä ei kuitenkaan pystytty varmistamaan.

Jodimittaustulokset löytyvät Ulkoilman radioaktiivisten aineiden mittaustulokset -sivulta otsikon "Muita poikkeuksellisia havaintoja" alta.

Lisätietoja:
Tarkastaja Jani Turunen, puh. (09) 759 88 440
Tiedottaja Risto Isaksson, puh. (09) 759 88 208

Säteily ympäristössä
Päivitetty
10.12.2015 klo 13:50