Sisältöjulkaisija

null Pystyykö viikon kestävästä mittauksesta päättelemään, onko kodissa radonia yli raja-arvon?

Pystyykö viikon kestävästä mittauksesta päättelemään, onko kodissa radonia yli raja-arvon?

11.8.2015 klo 12:37

Sisäilman radonpitoisuus vaihtelee usein voimakkaasti. Tämä vaihtelu johtuu vallitsevasta säätilasta, muun muassa ulkoilman lämpötilasta, tuulen suunnasta ja nopeudesta sekä ilmanpaineen muuttumisesta. Viikon pituisessa mittauksessa tuloksen virherajat ovat suuret arvioitaessa radonpitoisuuden vuoden keskiarvoa, ja siksi suosittelemme uutta mittausta seuraavan lämmityskauden aikana. Luotettavan tuloksen saamiseksi asunnon radonpitoisuus tulisi mitata syyskuun alun ja toukokuun lopun välisenä aikana vähintään kaksi kuukautta kestävällä mittauksella (integroiva mittausmenetelmä).

Lisätietoa

Radonpitoisuuden pikamittaus

Radonpitosuuden mittaus mittauspurkeilla (integroiva mittausmenetelmä)

Radon
Päivitetty
27.8.2019 klo 09:44