Sisältöjulkaisija

null Pystyykö viikon kestävästä mittauksesta päättelemään, onko kodissa radonia yli raja-arvon?

Pystyykö viikon kestävästä mittauksesta päättelemään, onko kodissa radonia yli raja-arvon?

11.8.2015 klo 12:37

Sisäilman radonpitoisuus vaihtelee usein voimakkaasti. Tämä vaihtelu johtuu vallitsevasta säätilasta, muun muassa ulkoilman lämpötilasta, tuulen suunnasta ja nopeudesta sekä ilmanpaineen muuttumisesta. Viikon pituisessa mittauksessa tuloksen virherajat ovat suuret arvioitaessa radonpitoisuuden vuoden keskiarvoa, ja siksi suosittelemme uutta mittausta seuraavan lämmityskauden aikana. Luotettavan tuloksen saamiseksi asunnon radonpitoisuus tulisi mitata syyskuun alun ja toukokuun lopun välisenä aikana vähintään kaksi kuukautta kestävällä mittauksella (integroiva mittausmenetelmä).

Uudisrakentamisen tavoitteena on päästä mahdollisimman alhaiseen radonpitoisuuteen. Suomen rakentamismääräyskokoelman osien D2 ja B3 sekä sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen perusteella uudet rakennukset tulee suunnitella ja rakentaa siten, että sisäilman radonpitoisuus on alle 200 becquereliä kuutiometrissä (Bq/m3). Rajan ylittävää arvoa pidetään rakennusvirheenä, jota koskee korjausvelvoite. Edellä mainittu enimmäisarvo tarkoittaa vuosikeskiarvoa. Integroiva purkkimittaus antaa mittausajan keskiarvon.

Asumisterveysoppaan mukaan "Jos marras-huhtikuussa tehty integroiva mittaus osoittaa asunnon huoneilman radonpitoisuuden ylittävän ohjearvon enemmän kuin 20 prosenttia, radonpitoisuuden vuosikeskiarvo ylittää sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen (994/92) mukaisen enimmäisarvon." Jos siis talvella tehdyssä mittauksessa pitoisuus on yli 240 Bq/m3, vuosikeskiarvon katsotaan ylittävän 200 Bq/m3.

Radon
Päivitetty
28.6.2019 klo 13:06