Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Putken värähtelyt, hakemusaineistojen odotus, loppusijoituslaitoksen louhinta – STUKilla riittää valvottavaa ydinlaitoshankkeissa

Putken värähtelyt, hakemusaineistojen odotus, loppusijoituslaitoksen louhinta – STUKilla riittää valvottavaa ydinlaitoshankkeissa

25.1.2019 klo 14:06
Verkkouutinen

STUK valvoo Suomessa meneillään olevia ydinlaitoshankkeita – Olkiluoto 3, Posiva ja Hanhikivi 1. Projektien valvonnan raportit viime vuoden viimeiseltä kolmannekselta  ovat luettavissa STUKin nettisivuilla.

Ydinlaitoshankkeet ovat hyvin erilaisissa vaiheissa. Eurajoen Olkiluodossa Teollisuuden Voima (TVO) valmistautuu uuden laitosyksikön, Olkiluoto 3:n, käytön aloittamiseen lähikuukausien aikana. Käytön aloittamista varten se tarvitsee valtioneuvostolta käyttöluvan, jota valtioneuvosto ei voi ottaa päätettäväkseen, ennen kuin on saanut STUKilta lausunnon ja turvallisuusarvion. 

TVO:n naapurissa samalla saarella Posiva louhii kallioon tunneleita, jonne sen on tarkoitus loppusijoittaa TVO:n ja Fortumin ydinvoimalaitoksissa syntyvä käytetty ydinpolttoaine.  Käyttölupaa se on suunnitellut hakevansa vuonna 2020.

Fennovoima haki Pyhäjoelle suunnittelemalleen ydinvoimalalle rakentamislupaa vuonna 2015. Parhaillaan se valmistaa ja toimittaa STUKille rakentamisluvan turvallisuusarviointia varten tarvittavia dokumentteja. 

OL3:ssa vaimennetaan putken värähtelyä

Vuoden 2018 viimeisellä kolmanneksella STUK valvoi Olkiluoto 3:lla muun muassa voimalaitoksen koekäyttöjä, voimalaitoksen valvomo-ohjaajien kuulusteluja ja kuinka TVO testsi onnettomuustilanteissa käytettäviä ohjeita.

TVO:n viime keväänä tekemissä kuumakokeissa kävi ilmi, että  reaktorin jäähdytyspiiriin kuuluva paineistimen yhdyslinja värähtelee sallittua enemmän. Värähtelyjen vaimentamiseksi laitostoimittaja aikoo asentaa linjaan kaksi vaimenninta. STUK on hyväksynyt vaimentimia koskevan periaatesuunnitelman, mutta odottaa vielä osoitusta siitä, ettei vaimentimissa käytettävä bitumi voi haitata putkikatko-onnettomuuksien hallintaa.
Olkiluoto 3:n valvonta, kolmannesvuosiraportti

STUK tarvitsee Hanhikiven turvallisuusarviointia varten lisää tietoja

Vuoden 2018 viimeisellä vuosikolmanneksella STUK ei vastaanottanut Fennovoimalta merkittäviä rakentamislupahakemusaineistoja eikä sillä ollut vuodenlopussa Fennovoiman Hanhikiven ydinvoimalaitoksen laitos- ja järjestelmäsuunnittelusta tietoja, jotka mahdollistaisivat laitoksen suunnittelun ja tehtyjen analyysien yksityiskohtaisen arvioimisen ja turvallisuusarvion laatimisen. 
Hanhikivi 1:n valvonta, kolmannesvuosiraportti

Posiva valmistautuu louhimaan turvallisuusluokiteltuja kalliotiloja

Vuoden 2018 viimeisellä kolmanneksella Posiva on muun muassa valmistautunut keskustunneleiden louhimiseen, jotka ovat ensimmäiset turvallisuusluokitellut louhittavat kalliotilat. STUK on käsitellyt tähän vaiheeseen liittyviä toteutussuunnitelmia. Tämän lisäksi kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen järjestelmien ja rakenteiden toteutussuunnittelu etenee ja STUK on tarkastanut näihin liittyviä suunnitteluaineistoja.
Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitushankkeen valvonta, kolmannesvuosiraportti

Ydinturvallisuus