Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Puiset seinät eivät säteile

Puiset seinät eivät säteile

22.6.2015 klo 14:00
Tiedote


Kotimaisen puutavaran käyttöä ei tarvitse rajoittaa sen radioaktiivisuuden vuoksi. Hirsitalossa asuville puutavaran sisältämä radioaktiivinen cesium voi aiheuttaa suurimmillaan 0,03 millisievertin vuotuisen säteilyannoksen. Se on noin prosentti suomalaisen keskimääräisestä vuotuisesta kokonaissäteilyannoksesta.

Suomalainen puutavara sisältää pääasiassa vuonna 1986 tapahtuneesta Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuudesta peräisin olevaa radioaktiivista cesiumia (137Cs). Cesiumia kulkeutuu pitkällä aikavälillä maaperästä puihin ravinteiden ja veden mukana.

Puussa on lisäksi pieniä määriä luonnon radioaktiivisia aineita, joita ovat uraanin ja toriumin (238U ja 232Th) hajoamissarjoihin kuuluvat radionuklidit sekä kaliumin radioaktiivinen isotooppi (40K). Näiden luonnon radioaktiivisten aineiden aiheuttama säteilyannos on merkityksettömän pieni.

”Suomalaisen keskimääräinen kokonaissäteilyannos on noin 3,2 millisievertiä vuodessa. Noin puolet tästä annoksesta aiheutuu maaperästä sisäilmaan tunkeutuvasta radonkaasusta. Kotioloissaan suomalaisen ei siis tarvitse kantaa huolta hirsiseinien säteilystä, vaan varmistaa, että sisäilman radonpitoisuus on mahdollisimman alhainen”, summaa laboratorionjohtaja Pia Vesterbacka STUKista.

Säteilyturvakeskus (STUK) toteutti vuosina 2013–2014 projektin ”Puutavaran radioaktiivisuus Suomessa”. Projekti on osa STUKin ympäristön säteilyvalvontaohjelmaa. Projektin avulla saatiin ajantasainen tilannekuva radioaktiivisten aineiden pitoisuuksista kotimaisessa puutavarassa. Edellisen kerran puutavaran radioaktiivisuus tutkittiin valtakunnallisesti 1990-luvulla.

Projektia varten saatiin näytteitä 59 kunnasta pääasiassa Etelä- ja Keski-Suomesta, alueilta, joihin tuli eniten Tšernobyl-laskeumaa. Tutkittavat puulajit olivat kuusi, mänty ja koivu.

Tutkimuksen mukaan kuoritun puuaineksen cesiumin aktiivisuuspitoisuus vaihtelee välillä 0,1–97 becquereliä kilossa riippuen puun alkuperäkunnan laskeuman suuruudesta ja metsän kasvuolosuhteista. Erilaisten kasvuolosuhteiden vuoksi puun cesiumpitoisuus voi vaihdella samankin kunnan alueella. Sen sijaan cesiumpitoisuuden vaihtelu puulajien välillä ei ole merkittävää. Cesiumin määrä metsien maaperässä ja kasveissa muuttuu erittäin hitaasti, joten puutavaran cesiumpitoisuudet eivät merkittävästi muutu tulevaisuudessa.

Raportti: Puutavaran radioaktiivisuus Suomessa (pdf)

Lisätietoja:
Laboratorionjohtaja Pia Vesterbacka, puh. (09) 759 88 550
Tiedottaja Leena Hietanen, puh. (09) 759 88 215

Säteily ympäristössä
Päivitetty
10.12.2015 klo 14:22