Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Pohjoismaiden säteilyturvallisuusviranomaiset sopivat yhteistyön ja tiedonvaihdon pelisäännöistä säteilyvaaratilanteissa

Pohjoismaiden säteilyturvallisuusviranomaiset sopivat yhteistyön ja tiedonvaihdon pelisäännöistä säteilyvaaratilanteissa

18.12.2015 klo 12:41
Verkkouutinen

Pohjoismaiden säteily- ja ydinturvallisuusviranomaiset ovat uudistaneet yhteisen oppaansa ydin- ja säteilyvaaratilanteiden varalle.

The Nordic Manual -oppaassa kuvataan, miten viranomaiset varautuvat tiedonvaihtoon ja viestintään säteilyvaaran tai sen uhan aikana ja miten viranomaisten välinen viestintä käytännössä hoidetaan. Opas täydentää eri Pohjoismaiden tekemiä kahdenvälisiä säteilyvaaratilanteisiin varautumista koskevia sopimuksia.

Suomen, Ruotsin, Norjan, Tanskan ja Islannin viranomaiset ovat varautuneet onnettomuuksien lisäksi myös tahallaan aiheutettuihin uhkiin ja vaaratilanteisiin. Sellaisia voisivat olla esimerkiksi radioaktiivisten aineiden tahallinen levittäminen tai ydinlaitoksien uhkaaminen.

Todellisten säteilyvaaratilanteiden lisäksi oppaaseen on otettu mukaan myös pienemmät tapahtumat, jotka eivät varsinaisesti aiheuta vaaraa tai vaaran uhkaa, mutta voivat huolestuttaa ihmisiä ja kiinnostaa tiedotusvälineitä. Viranomaiset ovat varautuneet yhteistyöhön myös ilman todellisuuspohjaa olevien mutta huolta aiheuttavien huhujen varalta.

The Nordic Manual -oppaan edellinen versio oli vuodelta 2006.

Co-operation between the Nordic Authorities in Response to and Preparedness for Nuclear and Radiological Emergencies and Incidents (pdf)

The Nordic Manual (NORMAN): Co-operation between the Nordic Authorities in Response to and Preparedness for Nuclear and Radiological Emergencies and Incidents (pdf)

Lisätietoja:

Valmiuspäällikkö Hannele Aaltonen, puh. (09) 759 88 212
Tiedottaja Risto Isaksson, puh. (09) 759 88 208

Säteilyvaaraan varautuminen