Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Pohjoismaat sopivat yhteisestä ohjeistuksesta säteilyvaaratilanteissa

Pohjoismaat sopivat yhteisestä ohjeistuksesta säteilyvaaratilanteissa

6.3.2014 klo 12:00
Tiedote

Suomen, Islannin, Norjan, Ruotsin ja Tanskan säteily- ja ydinturvallisuusviranomaiset ovat julkaisseet yhteiset ohjeet toimenpiteistä, joilla suojellaan ihmisiä ja yhteiskunnan toimintoja säteilyvaaratilanteissa. On kansainvälisesti ainutlaatuista, että näin monta maata on pystynyt sopimaan yhteisistä toimenpiderajoista ja käytännön toimintatavoista sekä säteilyvaaratilanteen varhaisvaiheessa että tilanteen edellyttämien jälkihoitotoimien osalta.

Vakavien säteilyvaaratilanteiden vaikutukset voivat ulottua monen maan alueelle. Yhteiset ohjeet mahdollistavat kaikissa sopijamaissa yhdenmukaiset suojelutoimenpiteet ja yhteiset viestit ja neuvot yleisölle. Ohjeet voivat koskea esimerkiksi sisälle suojautumista, joditablettien ottamista, evakuointia, elintarvikkeiden, muiden tuotteiden ja tuotannon suojaamista, elinympäristön puhdistamista ja radioaktiivisia aineita sisältävän jätteen käsittelyä.

Yhteispohjoismaiset ohjeet perustuvat Suomen Säteilyturvakeskuksen ohjeisiin ja niitä on kehitetty tiiviissä yhteistyössä Pohjoismaiden kesken. Ohjeet kattavat sekä onnettomuudet että tahalliset teot tapahtuivatpa ne sitten kotimaassa tai jossakin kauempana. Ohjeisto saattaa täytäntöön myös uuden kansainvälisen säteilyvaaratilanteiden varalle luodun säteilysuojelukonseptin.

Yhteispohjoismainen ohjeisto kokonaisuudessaan: Protective measures in Early and Intermediate Phase of a Nuclear or Radiological Emergency, Nordic Guidelines and Recommendations (pdf)

STUKin ohjeet suojelutoimista säteilyvaaratilanteen varhais- ja jälkivaiheessa

Lisätietoja:
Valmiuspäällikkö Hannele Aaltonen, puh. (09) 759 88 212
Tiedottaja Leena Hietanen, puh. (09) 759 88 215

Säteilyvaara
Päivitetty
10.12.2015 klo 14:29